Piller På Tallerken
96 % af medicinresterne findes i spildevandet til de decentrale renseanlæg. Medicinforbruget er højt i Danmark. 60 % af de ældre over 75 år bruger tre eller flere receptpligtige medikamenter. En tredjedel af de ældre bruger fem forskellige slags medicin eller flere.

DANVA inviterer til webinar 12. maj, og du kan komme i direkte dialog med en række eksperter.

Medicinrester er et problem både i spildevand og recipienter, men der findes heldigvis også løsninger på problemet. Miljøstyrelsen vil på webinaret præsentere en helt ny rapport, der gennemgår 17 forskellige teknologier, der kan fjerne både medicinrester, metaller og miljøfremmede stoffer fra spildevand. Der præsenteres også andre rapporter og konkrete erfaringer med fjernelse af stoffer. 

Program

Download PDF med program her.

Glæd dig til at høre oplæg om:

  • Ny DANVA rapport om medicinrester i spildevand og recipient

  • Nøgletal for miljøfarlige stoffer i spildevand i renseanlæg

  • MEREFF i Herning Vand – biologisk renseløsning til fjernelse af medicinrester og mikroforurening

  • Kortlægning af lægemiddelstoffer i spildevand og fjernelse på Egå Renseanlæg

  • Projekter i SK Forsyning: Less is more og Oxy-treat

  • Rensning for lægemidler på renseanlæg i Hillerød

  • Demo-projekt med ozonering og aktivt kul på Brædstrup Renseanlæg

  • Tox-Mate – online og real-time metode til monitering af toksicitet i spildevand

  • Kortlægning af renseteknologier til målrettet spildevandsrensning for metaller og miljøfremmede stoffer på centralrenseanlæg

I den virtuelle frokostpause er der mulighed for at skifte mellem forskellige break-out rooms og stille spørgsmål til oplægsholderne og udveksle viden og erfaringer med de andre deltagere på webinaret.

Program

Download program her.

Tilmelding

Tilmelding skal ske på DANVAs hjemmeside her.

Læs mere

Læs Miljøstyrelsens rapport: Kortlægning af renseteknologier. 

Læs Miljøstyrelsens rapport: Nøgletal for miljøfarlige forurenende stoffer i spildevand fra renseanlæg. 

Yderligere information

Kontakt Louise Andersen på la@danva.dk eller mobil 2484 5211.​

Forsøget på Brædstrup Renseanlæg bliver præsenteret på webinaret.