Gudenåen

Vandselskaberne, repræsenteret af DANVA, engagerer sig nu i en ny, ambitiøs sammenslutning, Water Valley Denmark, som accelerer vandsektorens nationale innovationskræfter til gavn for danske vandkunder og resten af verden.

Den danske vandsektor er kendt i hele verden for gode løsninger, men i dag på FN’s Vandets Dag lanceres nu et initiativ, der samler vandbranchen om at sætte fart på innovation af teknologiske vandløsninger, som skal gøre den samlede vandsektor i Danmark verdensførende. De nye produkter og systemer, som bliver et resultat af Water Valley Denmark, skal sikre de danske vandløsninger deres markedsledende position og sidenhen understøtte en målsætning om at fordoble eksporten fra 20 til 40 milliarder kroner frem mod 2030.

Den danske vandsektor har en målsætning om at være verdensledende målt på omsætning, eksport, innovationskraft, jobskabelse og have en positiv indvirkning på den lokale, nationale, og globale grønne omstilling.

”I Danmark har vi fundamentet til at skabe verdens førende epicenter for vand. Det kræver, at universiteter, kommercielle selskaber og forsyninger samarbejder om at sikre finansieringen og skabelsen af ny viden, teknologi og selskaber i skala med Grundfos og Danfoss, så vi kan øge dansk konkurrenceevne på verdensplan og skabe en grønnere blå planet,” siger næstformand i Water Valley Denmark og formand for Aarhus Vand, Flemming Besenbacher.

Water Valley Denmark er et nationalt initiativ, der bygger videre på allerede definerede initiativer for sektoren som Den Danske Vandklynge og Coast-to-Coast Climate Challenge.

Bag Water Valley Denmarks kommende forsknings- og innovationsmiljø står Dansk Industri, DANVA, Grundfos, Danfoss, Kamstrup, AVK, Systematic, Aarsleff, Rambøll, Stjernholm, universiteter og vandselskaber. Der er således tale om en samlet dansk vandsektor.

Bestyrelsen

Herunder kan du se en oversigt over bestyrelsens medlemmer og deres tilknytningsforhold.

 • Formand: Anders Søndergaard Larsen, Dansk Industri
 • Næstformand, Flemming Besenbacher, Aarhus Vand
 • Carl-Emil Larsen, DANVA
 • Mads Dorff, DI Vand
 • Kim Fausing, Danfoss
 • Niels Aage Kjær, AVK
 • Kim Lehmann, Kamstrup
 • Michael Holm, Systematic
 • Jesper Jacobsen, Aarsleff
 • Ib Enevoldsen, Rambøll
 • Niels Højberg, Aarhus Kommune
 • Ulrik Gernow, Grundfos
 • Kaj Stjernholm, Stjernholm

Om Water Valley Denmark

Water Valley Denmark vil realisere vandsektorens potentiale gennem fire indsatsområder:

 • Bidrage til stærkere innovations- og forskningsmiljøer gennem samarbejde
 • Udvikling af et sammenhængende startup-miljø med accelerator- og inkubationsprogrammer og skabelsen af nye danske unicorns i vandsektoren
 • Det fysiske epicenter for aktiviteterne vil være i Aarhus
 • Etablering af storskalaprojekter, der skal sikre udvikling af nye innovative danske vandløsninger, som vil rumme udviklings-, test- og demonstrationsfaciliteter, så verden får mulighed for at opleve dansk vandteknologi på tætteste hold

Læs mere

Læs pressemeddelelsen fra Water Valley Denmark her.