COLOURBOX28307655
Foto: Colorbox

Pulje på 100 mio. årligt i 2021-2023 for at reducere psykisk og fysisk nedslidning samt ulykkesforebyggelse forventes snart vedtaget. Se hvem der kan søge.

Små virksomheder med max 50 ansatte kan få 80 % tilskud til at lave indsatser for at reducere psykisk og fysisk nedslidning samt ulykkesforebyggelse ved brug af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, når en bekendtgørelse om en pulje på 100 mio. årligt i 2021-2023 snart forventes vedtaget. Puljen kan også bruges til fysisk træning på arbejdspladsen og afprøvning af tekniske hjælpemidler, der kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reduktion af ulykker.

Puljen åbner 1. marts, og der kan søges midler hos Arbejdstilsynet i perioden 2021-23, men det er først-til-mølle-princippet der gælder, så man skal ikke tøve med at søge. Man skal søge online, og man kan få bistand af den autoriserede rådgiver til ansøgningen. Indsatserne må ikke være igangsat, før der ansøges.

Der kan søges tilskud til projekter, der max har en varighed på 1 år, indenfor psykisk og fysisk nedslidning samt ulykkesforebyggelse. Puljen kan bruges til rigtigt mange indsatser, og der er ingen udtømmende liste, men nedenfor findes eksempler:

Indsatser, der reducerer antal ulykker, som kan være at:

 • Styrke sikkerhedskulturen
 • Styrke vidensniveauet om farlige situationer i arbejdet og forebyggelse ved arbejde med nærved-ulykker, risikovurderinger m.v.  
 • Højne niveauet for læring og forebyggelse af ulykker f.eks. ved implementering af et redskab til analyse af ulykker og nærved-ulykker.
 • Reducere risiko for ulykker ved fald og snublen, fald fra højden, påkørsel og klemningsrisiko ved intern færdsel
 • Reducere risici ved fx udgravninger

Indsatser, der forbedrer det ergonomiske arbejdsmiljø, som kan være at:

 • Reducere fysiske belastninger som løft, træk og skub af genstande, forflytning af borger/patienter.
 • Optimere arbejdsstillinger og bevægelser, så arbejde med løftede arme, bøjet/vredet ryg eller nakke samt ensidige gentagne bevægelser nedbringes.
 • Styrke vidensniveauet og færdighederne i at foretage en risikovurdering af det arbejde, der skal udføres.
 • Styrke virksomhedens evner til at planlægge og tilrettelægge arbejdet og skabe en god forebyggelseskultur.

Indsatser, der forbedrer forholdene i det psykiske arbejdsmiljø, som kan være at:

 • Styrke samarbejde og oplevelsen af kollegial/ledelsesmæssig støtte i arbejdet
 • Styrke motivationen, arbejdsfællesskaber m.v.
 • Reducere belastninger af:
  • Stor arbejdsmængde og tidspres
  • Uklare krav og modstridende krav i arbejdet
  • Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker
 • Forebygge krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.
 • Forebygge arbejdsrelateret vold
 • Styrke positive faktorer som indflydelse, oplevelsen af retfærdighed og anerkendelse i forhold til kerneopgaven.