overløbsvand.jpg
15. september inviteres til konference på Axelborg i København under temaet ”Samfundets forventninger til udledning af regn- og spildevand.” Du kan tilmelde dig til konferencen med deltagelse på Axelborg i København eller til deltagelse som webkonference. Læs mere om tilmelding til højre.

DANVA arrangerer henover efteråret flere vandkonferencer, hvor der allerede er stor interesse og mange tilmeldinger.15. september inviteres til konference på Axelborg i København under temaet ”Samfundets forventninger til udledning af regn- og spildevand.” Du kan tilmelde dig til konferencen med deltagelse på Axelborg i København eller til deltagelse som webkonference.

Sommeren over har samfundsdebatten haft fokus på udledning af spildevand, ligesom også beskyttelse af drikkevandet har været et centralt emne. DANVA arrangerer henover efteråret flere vandkonferencer, hvor der allerede er stor interesse og mange tilmeldinger.

Samfundet har høje forventninger til beskyttelse af miljø og grundvand. Det viser den in-teresse, der er for de konferencer, DANVA afvikler de kommende måneder. Arrangementerne afvikles under hensyntagen til de særlige foranstaltninger som følge af COVID-19.

15. september inviteres til konference på Axelborg i København under temaet ”Samfundets forventninger til udledning af regn- og spildevand.” Konferencen om udledning af regn- og spildevand, hvor man både kan deltage fysisk og købe sig adgang til at medvirke virtuelt, skal skabe overblik over problemstillingen med udledning. Hvad er udfordringerne med de forskellige typer udledninger: Regnbetingede udløb, overløb fra kloaksystemer, by-pass på renseanlæg, planlagte udledninger m.fl.

Langt den største påvirkning af vandkvaliteten i søer, åer og kystnære områder kommer fra landbruget, der bidrager med over ca. 60 pct. af belastningen. Ca. 30 pct. skyldes bag-grunds-påvirkning, der enten kommer med havstrømme fra andre lande eller falder som forsuret regn. Under 10 pct. i gennemsnit af den påvirkning, der er til vandmiljøet, stammer fra byernes udledning af spildevand gennem renseanlæg.

”Vi vil konferencen blandt andet drøfte, hvordan vi kan finde fælles løsninger for udledning af regn- og spildevand, der kan leve op til samfundet forventninger. Det er klart, at hvis ikke de økonomiske rammer for vandselskaberne og de miljømæssige krav, der stilles til dem, gør det muligt at leve op til et moderne samfunds forventninger, så skaber det en ubalance,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

I et internationalt perspektiv ligger Danmark allerede i front, når det gælder om at håndtere overløb. Indsatsen er direkte årsag til, at vores badevandskvalitet år efter år er helt i top i forhold til andre lande i Europa, og at vi kan bade i byernes indre havne.

”En øget indsats mod overløb er kun mulig, hvis politikerne sikrer, at vandselskaberne kan etablere løsningerne uden, at vandselskabernes økonomi udhules. Højere krav skal kunne føre til nye investeringer, som skal betales af danskerne i form af en højere vandpris,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Miljøminister Lea Wermelin holder indlæg på konferencen 15. september, og indlægsholdere herudover vil være politikere, eksperter og interessenter. Der er stor søgning til konferencen, hvor også flere medier har meldt deres deltagelse.
18., 25. og 26. november afvikles den største nationale samling om vand, Dansk Vandkonference, som foregår i Aarhus. Dansk Vandkonference bliver i år påvirket af corona-situationen. I stedet for én stor konference over to dage afholdes den som tre selvstændige dagskonferencer med fokus på hhv. grundvand/drikkevand, spildevand og afløb/klima.