Portrætfoto Liselotte Clausen

Prisen uddeles årligt til personer eller organisationer, der gør en særlig indsats for at beskytte det danske grundvand.

Som specialist i grundvandsgeokemi har Liselotte Clausen i mange år arbejdet med at afdække omfang og handlemuligheder i forhold til pesticider og biocider i grundvandet. Karrieren har bl.a. bragt hende omkring DTU, Rambøll og Krüger – og senest HOFOR.

Liselotte er kendt for sit store engagement og for at turde slå i bordet, når det handler om at komme igennem med de vigtige budskaber, hun brænder for. Hun har været frontløber i dialogen med myndighederne og dermed sat grundvandsbeskyttelse på dagsordenen.

Hun er desuden én af nøglepersonerne i et nystartet innovations-samarbejde om pesticider under Den Danske Vandklynge og bidrager dermed til en tværgående national indsats for grundvandet.