Lemvig vand.jpg
"Med ny adresse, nyt kontor, ny mission og vision og Danmarks nye nationale og internationale klimacenter Klimatorium giver det god mening at gennemføre navneforandringen", siger Steffen Damsgaard, der her ses sammen med direktør Lars Nørgård Holmegaard.

Nyt navn til Lemvig vand & Spildevand A/S blev vedtaget på generalforsamlingen d. 18. maj 2020.

”Lemvig Vand” er det nye navn på Lemvig Vand og Spildevand. Navnforandringen kommer samtidig med, at bestyrelsen har vedtaget en ny vision for forsyningsselskabet, der inden længe også får nyt hovedkvarter i Klimatorium på Lemvig Havn. Navneskiftet sker for at give Lemvig Kommunes vandforsyning et navn, der passer til og er dækkende for de opgaver, virksomheden løser og skal løse i fremtiden.

Forandringer

"Det tidligere navn er ikke længere tidssvarende og passer ikke til virksomhedens nuværende og fremtidige profil. Opgaverne for Lemvig Vand ændrer sig. Vi kommer til at arbejde med vand på mange flere måder, end vi hidtil har gjort, blandt andet forsyning af drikkevand, rensning af spildevand, håndtering regnvand og grundvand", siger Steffen Damsgaard, formand for Lemvig Vands bestyrelse.

Han peger også på opgaver, som klimaforandringer og en forventet stigende vandstand fører med sig. Opgaver i forbindelse med jordsætninger, den stigende grundvandsstand som også påvirker mange borgere, og de ca. 1.500 kilometers rør, Lemvig Vand holder styr på og vedligeholder.

"Selskabet flytter, behandler og arbejder i dag med mange former for vand. Der kommer nye opgaver til. Vi er på forkant med udviklingen, og det skal navn og vision også afspejle", siger Steffen Damsgaard.

Ny strategi

De nye og forventede nye opgaver gjorde, at bestyrelsen i en periode har diskuteret selskabet strategi, med tilpasset mission og ny fremtidig vision, der nu er formuleret og besluttet. Kort fortalt er Lemvig Vands mission – dens vigtigste opgave - at sikre rent drikkevand til kommunens borgere og virksomheder og håndtere spildevand. Der ud over er der klimavand, regn, og teknisk vand, der dækker over forskellige former for behandlet vand.

Selskabet vil være nyskabende og i samarbejde med andre, være i stand til at finde effektive løsninger på kommende udfordringer, hvor Klimatorium, der åbner i august, får en central rolle.

"Med ny adresse, nyt kontor, ny mission og vision og Danmarks nye nationale og internationale klimacenter Klimatorium giver det god mening at gennemføre navneforandringen", siger Steffen Damsgaard.

Formanden understreger, at Lemvig Vand sammen med Lemvig Kommune vil styrke arbejdet for at gennemføre klimavenlige og bæredygtige løsninger inden for forsyning og håndtering af vand.

Det nye navn blev endelig godkendt på selskabets generalforsamling mandag aften den 19. maj.