niels_rasmussen.jpg
Bestyrelsen for Guldborgsund Forsyning har pr. 1. maj 2020 ansat Niels Rasmussen som ny adm. direktør for forsyningsselskabet.

Bestyrelsen for Guldborgsund Forsyning har pr. 1. maj 2020 ansat Niels Rasmussen som ny adm. direktør for forsyningsselskabet. Dette sker efter at den tidligere direktør opsagde sin stilling i slutningen af januar.

Niels Rasmussen har i flere år haft ansvaret som produktionschef, og har været medlem af ledergruppen, siden han i 2011 blev ansat i Guldborgsund Forsyning. Niels Rasmussen har tidligere haft en stilling som Site Manager i Coor Service Management (Facility Management), og inden da, har han haft ansvaret som Quality & Service Manager i Ardagh Glass Holmegaard (1989-2008). I starten af sin erhvervskarriere var han ansat i Sjællandske Kraftværker.

Niels Rasmussen er oprindeligt uddannet maskinmester og har senest taget en uddannelse i strategisk ledelse på CFL, samt Niels Brocks Executive Bestyrelsesuddannelse.

Under sin ansættelse i Guldborgsund Forsyning har Niels Rasmussen været primus motor bag en række væsentlige fornyelser i forsyningsselskabet. Ikke mindst skal i denne forbindelse fremhæves ISO 22000 certificeringen af selskabets fire vandværker i 2012. Som et af de første vandselskaber i Danmark, valgte Guldborgsund Forsyning her at indføre den højeste standard for kvalitetssikring af vandforsyningen – svarende til de krav, der stilles til fødevareproducerende virksomheder.

Siden har Niels Rasmussen været initiativtager til en række innovative tiltag. Det seneste drejer sig om arbejdet med at udvikle et pilotanlæg med en helt ny metode til miljøvenlig behandling af spildevandsslam. Ideen med anlægget er, at slammet fra renseanlægget afbrændes i en særlig ovn ved en temperatur på op til 1.000 grader. Det betyder, at alle skadelige stoffer, herunder microplast, medicinrester, hormonforstyrrende stoffer og uønskede bakteriekulturer elimineres totalt, og desuden sker der en markant reduktion af tungmetaller.