Gylling.jpg
Foto: Jens Christian Marcussen Trods Gylling nu er fuldt separeret, opleves der nogle uhensigtsmæssige overløb til Malskær Bæk, når det regner.

Det næste stykke tid bliver separeringen af spildevand og regnvand i Gylling gået efter i sømmene.

I 2016 blev der gennemført en kloakseparering i Gylling, hvor spildevand fra husholdningen blev adskilt fra regnvandet. Trods Gylling nu er fuldt separeret, opleves der nogle uhensigtsmæssige overløb til Malskær Bæk, når det regner. Odder Kommune har derfor i samarbejde med Samn Forsyning iværksat en undersøgelse af kloakeringen og forholdene i området. Det betyder også, at Samn Forsyning vil være synlige i gadebilledet hen over sommeren, hvor kloaksystemerne og tilslutningerne bliver gennemgået.

- Vi har sammen med Odder Kommune sat en proces i gang, hvor vi skal finde ud af, hvad der er årsag til problemet. Det er i den sammenhæng vigtigt, at alle lodsejere har separeret korrekt på egen grund, da den gennemførte separering ellers ikke har den fulde effekt og risikoen for overløb med opspædet spildevand, vil derfor fortsat vil være tilstede. Derfor kommer vi til at være synlige i Gylling, for at afklare om der er fejltilslutninger, dræn tilslutninger, manglende separering mv. som kan forklare de problemer der opleves i Gylling i dag, siger Jens Christian Marcussen, der er Projektleder hos Samn Forsyning.

Som systemet er indrettet nu, kan det håndtere de mængder spildevand, der kommer fra Gylling. Men kun, hvis det kommer separat. I tilfælde af store regnskyl kan man derfor risikere, at der ophober sig opspædet spildevand, som kan løbe over og ud i for eksempel Malskær Bæk. Det er derfor vigtigt, at separeringerne bliver foretaget rigtigt, så man undgår at et eventuelt overløb går ud over miljøet. 

Og det er altså det, som Samn Forsyning de næste måneder vil undersøge og efter sommerferien, er det planen at evaluere de igangsatte aktiviteter.