Visualisering_af_det_nye_vandvk_ved_Thorsbro_-_HOFOR.png
Når det nye vandværk står færdigt, vil området blive retableret som park.

HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab skal i gang med at nybygge Vandværket ved Thorsbro. Nu starter nedrivningen af tre gamle bygninger for at gøre plads til det nye, arkitekttegnede værk.

På Køgevej er der rejst to store skilte, der fortæller, hvad der skal foregå på grunden bag dem de næste fire år. Her ligger nemlig Vandværket ved Thorsbro, som siden 1908 har leveret drikkevand til københavnere og borgere i omegnskommunerne. Værket er allerede blevet moderniseret ad flere omgange - senest i 1985, da man overgik fra dieselmotorer til elektrisk drift. Nu er det igen blevet tid til at nybygge værket, da det fremover skal levere blødgjort vand til kunderne, hvilket betyder mindre besvær med afkalkning af husholdningsmaskiner og brusekabiner.

I starten af juni blev der indrettet byggeplads på vandværksgrunden. Først blev to glasfiberhuse flyttet og genbrugt, hvorefter selve nedrivningen af dele af det gamle vandværk kan gå i gang. Herefter følger en mere stille periode, indtil selve byggeriet går i gang til efteråret. Hanekammerbygningen, samlebrønden og Maskinhuset er alle tegnet af arkitekten Andreas Fussing. Sidstnævnte huser i dag Thorsbro Vandværk Museum. Alle tre bygninger er fredede og bliver naturligvis stående.

For de nærmeste naboer og dem, der går tur i området, kan der være støj og støv fra anlægsarbejderne samt fra arbejdskørsel af materialer til og fra værket.

"Vi kan ikke undgå, at det larmer og støver, når vi arbejder, men vi gør, hvad vi kan for at mindske gener for naboer og forbipasserende", siger HOFORs projektleder Peter Kleis.

Området retableres som park

HOFOR forventer, at hele nybygningen og moderniseringen vil foregå fra 2020-2024. Under hele moderniseringen vil der være perioder, hvor arbejdet er meget synligt med nedrivning og opbygning, mens der i andre perioder er tale om mere skjult arbejde med at indrette det nye anlæg. I hele byggeperioden skal det gamle vandværk stadig producere drikkevand til kunderne. Derfor vil den del af værket, som leverer drikkevandet, først blive revet ned, når det nye værk er sat i drift til 2023. Når det nye vandværk står færdigt, vil området blive retableret som park.

HOFORs fjerde vandværk med blødgøring

HOFOR er i gang med at blødgøre drikkevandet i hele forsyningsområdet. I Brøndby får kunderne allerede blødere vand og oplever markant færre problemer med fx tilkalkning af maskiner og besvær med at afkalke brusekabiner, viser en undersøgelse DTU har lavet for HOFOR. Der foregår desuden test af et nyt blødgøringsanlæg på Vandværket ved Marbjerg i Roskilde, som forventes at kunne sende blødere vand ud i forsyningsnettet i løbet af 2020. Efter 2024 vil Vandværket ved Thorsbro være det fjerde vandværk i HOFORs forsyningsområde, som producerer blødere vand til kunderne.

Samarbejde for at samle erfaring

HOFOR er i gang med den største modernisering af vandværker i Danmark og har samlet et hold af de dygtigste folk på feltet. Holdet står bag projektmodningen af de tre store vandværksmoderniseringer på Værket ved Søndersø, Værket ved Thorsbro og Værket ved Gevninge. HOFORs projektfolk og rådgiverne arbejder fra samme projektkontor for at sikre hurtige beslutninger. Samtidig høster HOFORs projektfolk en masse erfaring, så de er klar til de i alt syv store vandværker, der skal moderniseres og have anlæg til blødgøring af vandet.

HOFORs rådgivere på de tre vandværksmoderniseringer er:

  • COWI / PLH Arkitekter
  • NIRAS / Krüger
  • ØLLGAARD / Emcon / Rørbæk-Møller
  • Sweco

Fakta:

  • Værket ved Thorsbro består af flere dele: Maskinbygningen stod klar i 1908, mens filterbygningen er fra 1922, og de resterende nye bygninger er fra 1985.
  • Værket leverer årligt 10,8 mio. m3 vand til København og omegn.
  • Prisen for renovering og nybygning forventes at være omkring 400 mio. kr.
  • Det nye værk får lette metal-facade-beklædninger.