BNBO ill Hirtshals.JPG
Denne guide har til formål at give gode råd til, hvordan vandsamarbejder etableres, og hvilke aktiviteter der med fordel kan løses i fællesskab i et vandsamarbejde, herunder beskyttelse i BNBO.

Denne guide er et supplement til vejledningen fra 2007 om vandsamarbejder og er målrettet til vandsamarbejder med fokus på grundvandsbeskyttelse.

I 2019 er der indgået en bred aftale i Folketinget om målrettet grundvandsbeskyttelse i de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Det medfører, at kommunerne inden udgangen af 2022 skal gennemgå BNBO for at vurdere, hvilke der skal beskyttes. Har kommunerne ikke beskyttet BNBO inden udgangen af 2022 indføres generelt sprøjteforbud.

DANVA og Danske Vandværker ser vandsamarbejder som et godt redskab til gennemførelse af opgaven. Denne guide har til formål at give gode råd til, hvordan vandsamarbejder etableres, og hvilke aktiviteter der med fordel kan løses i fællesskab i et vandsamarbejde, herunder beskyttelse i BNBO.

Guiden henvender sig primært til vandforsyninger, vandråd og kommuner og omfatter jura, etablering, drift og finansiering af aktiviteter med særlig vægt på BNBO. Guiden er en del af det materiale, der stilles til rådighed for kommuner og vandforsyninger i medfør af den politiske aftale. I guiden dækker ordet vandforsyning over alle almene vandforsyninger fra små vandværker til store selskaber med flere vandværker. Betegnelsen vandsamarbejde anvendes her om vandsamarbejder med fokus på grundvandsbeskyttelse.