VANDHUSET 2016 ny facade.jpg

Fonden støttede med i alt 70 mio. kr. til 53 projekter.

Magasinet om projekter, der blev støttet i 2011-2015, er udsendt sammen med DANSKVAND februar 2020.

Når man i dag ser tilbage på VTU-Fondens femårige virke var det kendetegnende for alle de støttede projekter, at de var opstået som samarbejdsprojekter med deltagelse af forskningsinstitutioner og/eller private erhverv samt et forsyningsselskab eller et vandværk.

Der var tale om teknologiudvikling i stadiet efter grundforskning og før markedsmodning. Og kriterierne for støtte var, at projekterne kunne sandsynliggøre et potentiale inden for:

  • kvalitetsforbedringer
  • effektiviseringer
  • nytteværdi for forsyninger
  • eksport

Samtlige projekter er præsenteret i magasinet, som du kan downloade her.

Om fonden

VTU-Fonden blev i 2011 etableret som en del af Vandsektorloven. I løbet af fem år støttede fonden 53 vandteknologiprojekter med ca. 70 mio. kr. i alt. Midlerne kom fra DANVA, Danske Vandværker (daværende FVD) og staten. Statens bidrag udgjorde cirka halvdelen af fondens midler til og med 2013. Herefter var det alene vandbranchen, der skød midler ind i fonden.

Vandsektorens Teknologiudviklingsfond blev endeligt vedtaget af Miljøminister Karen Ellemann i juni 2009 som en del af Vandsektorloven, jf. §21. Fondens vedtægter blev udarbejdet i oktober 2010 i samarbejde med DANVA, Danske Vandværker og Dansk Miljøteknologi, og aktiviteterne i fonden begyndte i april 2011 med etablering af et sekretariat, der havde til huse i Vandhuset i Skanderborg.

Finansiering af fonden skete gennem indbetalinger fra vandbranchen kombineret med et modsvarende årligt beløb fra Miljøministeriet 2011-2013. I 2014 og 2015 var det vandbranchen alene, der ydede tilskud til fonden. Fonden rådede i perioden 2011-2015 i alt over 70 millioner kr., som blev uddelt til kvalificerede projekter.

Yderligere information

Uddybende afrapporteringer fra projekterne kan rekvireres ved henvendelse til DANVA: Tanja Nielsen, email: tn@danva.dk.