Lars Schrøder taler til Dan Jørgensen og Lea Wermelin.jpg

Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi har lavet en pixi-version af klimapartnerskabets anbefalinger og estimerede klimaeffekter. Den er blevet efterspurgt som en mere læsevenlig udgave af rapporten.

Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi afleverede i marts en rapport med foreløbige anbefalinger til regeringen. 

Senest har Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi lavet en pixi-version af anbefalingerne og estimerede klimaeffekter. Den er blevet efterspurgt som en mere læsevenlig udgave af rapporten.

Modtagelse af anbefalingerne

Både miljøminister Lea Wermelin og klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen var tilstede, da formandskabet den 11. marts præsenterede hovedbudskaberne for første gang.

Desværre blev de politiske forhandlinger på klimaområdet udskudt som følge af Covid-19. Derfor blev der indgået en fælles forståelse mellem regeringen og alle klimapartnerskabernes formænd om midlertidigt at sætte tingene i bero. Regeringen har dog netop skudt klimaforhandlingerne i gang med et ambitiøst affaldsudspil.

Næste skridt

Aflevering af de foreløbige anbefalinger til regeringen var kun første fase af klimapartnerskabets arbejde. Nu skal klimapartnerskabet arbejde videre med at konkretisere de enkelte indsatser i sektorkøreplaner parallelt med de politiske forhandlinger om en klimahandlingsplan.