Normalregulativ 2020 forside.jpg

I januar 2020 blev et fælles arbejde mellem Danske Vandværker og DANVA offentliggjort – og der var en anbefaling om at opdatere de lokale regulativer, der fungerer som en beskrivelse af rettigheder og pligter i forholdet mellem kunderne og forsyningen.

Efter tilbagemeldinger fra DANVA medlemmer er der blevet foretaget mindre justeringer, så vi har nu en version 1.1. Der er sket ændringer i form af; opdatering af en enkel regelhenvisning, fjernet slåfejl samt en mere generel henvisning til klageinstansen, så vi undgår problemer med links til en nedlukket hjemmeside.

Læs mere om branchevejledningen

Download vejledning