1200px-Wuhan_coronavirus_outbreak_associated_travel_restrictions.svg.png

I forlængelse af orienteringen om, at Miljøministeriet ikke vurderer det for nødvendigt at desinficere spildevand i Danmark, opfølgende orientering, som indeholder materiale fra henholdsvis KL, Svenskt Vatten, UKWIR og Water News Europe. 

Er der mere specifikke spørgsmål fra det enkelte medlem, anbefales det at rette henvendelse til ejer, sundhedsmyndigheder eller Arbejdstilsynet.

KL har udsendt denne information

UKIWR har udsendt denne information

”KL er i tæt kontakt med Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, ligesom KL deltager i Epidemigruppen i regi af Sundhedsstyrelsen. Der er for kommunerne en række aspekter, som man skal være opmærksom på:

Sundhedsstyrelsen sender via KL i løbet af dagen yderligere information ud til kommunerne. Der vil være tale om såvel faglig information, som information der skal videreformidles til skoler, institutioner, virksomheder o. Lignende.

Sundhedsberedskab

Endvidere henvises til, at alle kommuner er forpligtet til at udforme en sundhedsberedskabsplan jf. bekendtgørelse og vejledning herom planlægning af sundhedsberedskabet: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181681

Planlægning af sundhedsberedskab: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2017/Sundhedsberedskab/Planlægning-af-sundhedsberedskab,-d-,-Vejledning-til-regioner-og-kommuner,-d-,-2017.ashx?la=da&hash=6DE496E3E89A6CAFAEBB232AE399F91B1490EED5

KL opfordrer til, at kommunerne er opmærksomme på , at planerne skal være opdaterede og tilgængelige for alle relevante medarbejdere.

Kommunen som arbejdsgiver

Der kan opstå situationer med COVID-19, som kommunerne skal vurdere ansættelsesretligt.

En medarbejder, der er syg med COVID-19, har som ved anden egen sygdom ret til at blive hjemme med løn (eller evt. sygedagpenge).

En medarbejder, der er under mistanke for at være smittet med COVID-19, og som efter vurdering af sundhedsmyndighederne er pålagt karantæne skal kontakte sin arbejdsgiver herom. Såfremt den pågældende ikke er syg er det KL’s opfattelse, at arbejdsgiveren bør pålægge medarbejderen at arbejde hjemme, såfremt dette er muligt under hensyn til stillingen, arbejdsopgaver, og at de nødvendige arbejdsredskaber er til rådighed for medarbejderen. De almindelige regler for arbejdsgiverens ledelsesret og tilrettelæggelse af arbejdet vil her finde anvendelse. Der skal udbetales sædvanlig løn. For medarbejdere, hvor det ikke vil være muligt at arbejde hjemme, vil der ligeledes skulle betales sædvanlig løn.

En medarbejder, som er pårørende/har haft nær kontakt til en person, som er under mistanke for at være smittet/er smittet med COVID-19, og hvor der efter aftale med sundhedsmyndighederne etableres frivillig karantæne (fx hjemmekarantæne) skal kontakte sin arbejdsgiver herom. Såfremt den pågældende ikke er syg gælder samme retningslinje som ovenfor.”

Svenskt Vatten har udsendt følgende:

”Svenskt Vatten har löpande kontakt med den svenska Folkhälsomyndigheten och redan i början februari lade vi upp information på vår webbsida om att personal på avlöpsverk icke har en större risk än andra att bli smittade: https://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/coronavirus--ingen-sarskild-risk-for-va-personal/

När det gäller ebola-utbrottet för några år sedan lade vi ut följande information på vår webbsida efter att vi deltagit i en webbkonferens som anordnades av det amerikanska smittskyddsinstitutet – vi stämde även av med den svenska Folkhälsomyndigheten:  

Svenskt Vattens rekommendation om ebola och avloppshantering.

WHO rekommenderar ingen särskild behandling av avföring och urin från ebolainfekterade patienter utan detta kan enligt dem spolas ut direkt i avloppet utan vidare behandling. Anledningen är att viruset överlever dåligt utanför kroppen och därför inte överlever i avloppet. I enlighet med WHOs riskbedömning rekommenderas vid arbete i avloppsystemet och vid reningsverk inga extra skyddsåtgärder utöver ordinarie personlig skyddsutrustning.”

Yderligere information

https://www.waternewseurope.com/how-to-treat-the-coronavirus-in-the-water-cycle/?utm_source=WNE_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=WNE_newsletter_feb2020&mc_cid=f8e9c2473d&mc_eid=5fcb62fd76Å

Læs evt. Læs WHO's technical brief for om vand, hygiejne og sanitære risici og praksisser.