Gothia Towers

NORDIWA 2021 holdes i Gøteborg den 28.-30. september 2021. Deadline for indsendelse af forslag til oplæg er den 28. januar.

De nordiske vandforeninger samarbejder om at lave program for de nordiske konferencer, der er meget populære og samler mange hundrede deltagere til videndeling og erfaringsudveksling. Fra DANVA deltager Helle Kayerød i programkomiteen, og desuden er Lise Hughes fra Aarhus Vand med til at planlægge indholdet sammen med Svenskt Vatten, Norsk Vann, FIWA i Finland og Samorka på Island m.fl.

Call for abstracts

Fristen for at indsende forslag til konferencen er den 28. januar. Se Call for abstracts her.

Temaer

Temaerne er grupperet i fire kategorier.
Klimatilpasning:
Climate change adaptation and resilience • Climate change mitigation • Sustainable stormwater management • Energy efficiency • Green house gas emissions and Climate ambitions • Biogas production and use.

Spildevand og afløb:
Sewer management • Treatment of combined sewer overflows • Interaction sewers and wastewater treatment plants • Wastewater treatment • Small agglomerations and wastewater treatment

Ressourcer og mikroforurening:
Circular economy • Sludge management • Resource recovery, recycling and recovery of nutrients • Reuse of wastewater • System efficiency • Micropollutants and microplastics

Verdensmål, ledelse, lovgivning, digitalisering, Covid-19 kommunikation:
SDGs and wastewater • Management, governance, benchmarking and new legislation • Digitalisation • Lessons learnt from utility management during the Covid-19-pandemic • Risk management • Crisis handling • Communicating to customers.

Workshops

På konferencen udbydes disse fire workshops:

  • Fra København til Gøteborg – opfølgning på IWA kongressen (arrangeret af DANVA)
  • Water Resource Recovery Facility (i samarbejde med Aarhus Vand, BIOFOS og VandCenter Syd)
  • Stormwater Management and Climate Change Adaptation (i samarbejde med DHI/ Future City Flow
  • Digital workshop on communication with customers

Læs mere

Find flere informationer og hold dig løbende opdateret på kongressens hjemmeside www.nordiwa.org

Yderligere information

Kontakt Helle Kayerøde på telefon 8793 3511, mobil 2494 6360 eller e-mail hkr@danva.dk