Lars Schrøder taler til Dan Jørgensen og Lea Wermelin.jpg
Lars Schrøder, direktør i Aarhus Vand, er næstformand i partnerskabet og fremlagde anbefalinger for klimaminister Dan Jørgensen og miljøminister Lea Wermelin.

I dag har klimaminister Dan Jørgensen og miljøminister Lea Wermelin modtaget anbefalinger fra klimapartnerskabet om vand, affald og cirkulær økonomi.

Arrangementet begyndte kl. 10 med en kort rundvisning og præsentation af RGS Nordic i København, og derefter blev hovedanbefalingerne fra klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi præsenteret af formand Camilla Haustrup Hermansen, direktør i Plus Pack A/S, næstformand Lars Schrøder, adm. direktør i Aarhus Vand A/S og næstformand Henrik Grand Petersen, adm. direktør i RGS Nordic A/S.

Vision

Klimpartnerskabet har fremlagt en ambitiøs vision om, at Danmark i 2030 er verdens førende cirkulære økonomi og viser vej til klimaneutralitet i 2050. Og målet er, at vandsektoren er energi- og klimaneutral allerede i 2030.
Danmark skal være verdensførende i at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger.

Indsatsområder

En række indsatsområder skal realisere visionerne. Indenfor vandsektoren handler indsatsområderne om:
• Direkte drivhusgasemissioner
• Øget energieffektivitet
• Vandsektorens bidrag til øvrige emissionsreduktioner
• Lokal afledning af regnvand og uvedkommende vand
• Eksport af vandteknologi

Henrik Grand Petersen, adm. direktør i RGS Nordic A/S, viste ministrene rundt og fortalte bl.a. om genanvendelse af beton.

CO2 reduktion i Europa

Det er beregnet, at eksport af energieffektiv vandteknologi kan drive 1,7 Mt CO2-ekvivalenter reduktion i Europa i 2030. Det svarer til udledningen fra 1 mio. benzindrevne biler om året. I globalt perspektiv er potentialet endnu større. Estimatet er 30 Mt CO2-ekvivalenter.

En glad næstformand

Lars Schrøder er tidligere blevet interviewet af DANVA om klimapartnerskabet:

“Det er fedt, at regeringen i klimapartnerskaberne spørger erhvervslivet og de små og mellemstore selskaber: Hvad skal der til for, at I kan reducere jeres udslip med 70%? Hvilke barrierer er der? Og hvad er jeres anbefalinger til os politikere? Det er da vidunderligt. Og så er det dejligt, at de også går videre og spørger, hvad der skal til for at det kan gavne vækst og eksport,” siger Lars Schrøder.

Læs mere

Læs hele interviewet med Lars Schrøder her.

Partnerskabets næstformand Lars Schrøder, miljøminister Lea Wermelin og klimaminister Dan Jørgensen lytter interesseret til medarbejderen på RGS Nordic.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på 2014 3542 eller kbj@danva.dk