Vandløb gennem mark COLOURBOX34527582.jpg
DANVA fået udført et litteraturstudie, der fokuserer på udledningskilder og transport af østrogener til grundvandet.

Risikoen for tilstedeværelsen af østrogener i miljøet, herunder grundvand og drikkevand, skaber stadig større bekymring blandt forskere og befolkningen. Derfor har DANVA fået udført et litteraturstudie, der fokuserer på udledningskilder og transport af østrogener til grundvandet.

Risikoen for tilstedeværelsen af østrogener i miljøet, herunder grundvand og drikkevand, skaber stadig større bekymring blandt forskere og befolkningen. Derfor har DANVA fået udført et litteraturstudie, der fokuserer på udledningskilder og transport af østrogener til grundvandet.

I litteraturstudiet konstateres det, at der ingen studier er fra Danmark, så derfor bygger den viden der er opsamlet på studier fra udlandet. Flere af studierne afspejler rammer og situationer, der ikke nødvendigvis er sammenlignelige med danske forhold. Det er derfor ikke muligt at fremkomme med en entydig konklusion mht. den risiko, som østrogener og xenoøstrogener udgør for det danske grundvand. Denne konklusion er hverken en friholdelse af risikoen fra østrogener og xenoøstrogener, eller det modsatte.

Når det danske grundvand i fremtiden analyseres, bør de påpegede forhold omkring detektionsgrænser, indtænkes i valg af laboratorium og i tilrettelæggelsen af resultattolkningen. Når den enkelte forsyning gennemfører en risikovurdering for de enkelte kildepladser, kan det anbefales også at kunne beskrive opholdstiden i jord og vand, da disse forhold påvirker komplekse stoffers nedbrydning i jordsøjlen.