DV-forside_Oktober 2019_Lea Wermelin.jpg

Miljøminister Lea Wermelin arbejder for at få nedbragt forbruget af sprøjtemidler i Danmark.


Hun mener samtidig, at Landbrugspakken ikke beskytter vandmiljøet godt nok, hvorfor regeringen vil sikre et fald i kvælstofudledningen.

Selvom vi i Danmark kan bryste os af, at drikkevandet kommer 100 procent fra grundvandet, så er der udfordringer for vandselskaberne, som er garanter for, at drikkevandet overholder kvalitetskravene. Vandselskaberne skal forhindre, at de stadig flere fund af miljøfremmede stoffer i grundvandet ikke kommer videre til drikkevandet.

”Det er både problematisk og alvorligt, at der har været flere og flere fund af sprøjtemidler i vores grundvand, og det er en af de vigtigste opgaver på mit bord, at vi passer bedre på drikkevandet. Det har vi en politisk forpligtigelse til. Det er helt unikt i verden, at vi faktisk kan pumpe vores vand op og drikke det,” siger miljøminister, Lea Wermelin, til oktober nummeret af DANVAs branchemagasin, DANSKVAND.

Hun fortæller, at der aktuelt er overvejelser om, hvordan forbruget af sprøjtemidler kan nedbringes.
”Jeg har mange overvejelser – også i forhold til private haver,” siger hun.

Ministeren fortæller også, at regeringen er i gang med at få rettet op på konsekvenserne af Landbrugspakken, så udledningen af kvælstof falder mærkbart.

I DANSKVAND kan man desuden læse mere om baggrunden for borger-initiativet med, at anvendelse af pesticider i danske haver bør høre fortiden til. Christiane Bjørg Nielsen, der sammen med 10 andre forslags-stillere har formuleret borgerforslaget, mener, at det ikke længere skal være muligt for private personer at købe pesticider i deres lokale byggemarked. Forslaget har indtil videre fået over 30.000 underskrifter.

Standardisering

Oktober bladets tema er standardisering, der i sidste ende sikrer vandkunderne den højest mulige kvalitet på baggrund af vand-selskabernes systematiserede håndtering af drikkevand, spildevand og klimatilpasningsløsninger.

Der findes omkring 27.000 standarder i Danmark, og hele 98 procent af dem er internationale. Standarder kan stille krav til produkter, servicer og processer af hensyn til forbrugernes ve og vel og miljøet. ISO, CEN, Dansk Standard men også DANVA og ikke mindst IDA er alle med til at udarbejde retningslinjer til vandselskaberne. Og foruden de formelle standarder, findes der “gængs praksis”, som har stor betydning i vandsektoren i Danmark.

Vandkunderne kan glæde sig over, at der eksempelvis inden for vandrør findes DK-VAND-certificeringen, som er dokumentation for, at alle produkter i kontakt med drikkevand overholder de gældende regler. Det giver nemlig en tryghed, som både kommer producenter, vandselskaber og forbrugerne til gode.

Læs mere om standardiseringsarbejdet i DANSKVAND, som også fortæller om en ny, lovende teknologi, som kan få bugt med medicinrester og resistente bakterier på Slagelse Renseanlæg, om verdensmålsarbejde i Skanderborg og meget, meget mere.