Strand og badegæster COLOURBOX950378.jpg

DANVA opfordrer politikerne til at forbedre rammerne, så man kan nedbringe antallet af regnbetingede overløb yderligere.

Klimatilpasning, bedre styring, udbygning af spildevandsanlæg, anlæggelse af regnvandsbassiner og målrettet separatkloakering har været medvirkende til at reduceret antallet af overløbshændelser. Men den indsats kan blive endnu bedre, mener vandsektorens branche-organisation, DANVA.

"Vi har i årevis kæmpet for, at vandselskaber skal have bedre rammer til at minimere antallet af overløb. For det første gælder det om at give vandsektoren bedre mulighed for igen at sætte gang i anlæggelsen af klimaløsninger via medfinansiering, der er gået helt i stå. Desuden skal man fremskynde implementeringen af det system, som kommunerne skal indrapportere overløbsdata til. Det er i alles interesse, at data er korrekte og at vandselskaberne kan minimere oversvømmelser og overløb," siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Sommeren er højsæson for skybrud og dermed pludselige store mængder vand i kloakkerne. De stigende regnmængder som følge af klima-forandringer giver stadig oftere mere regnvand, end kloakkerne kan rumme. Det medfører ind imellem, at de løber over, hvilket blandt andet kan påvirke badevandskvaliteten i en periode.

Spildevandselskaber over hele landet arbejder målrettet med at undgå følgerne af regnvandsbaserede hændelser. Blandt andet optimerer de strukturen af deres renseanlæg ved at sammenlægge mange mindre anlæg til få, større enheder. Det kan medvirke til, at man kan styre spildevandsstrømmen mere effektivt.

DANVA har udover arbejdet med at sikre bedre rammer til vand-selskabernes klimatilpasning også igennem de seneste år presset på for at få forbedret indberetningen af data om overløb på plads.

"Sikre data giver overblik over omfanget. Data skal være rigtige fra start til slut og desuden skal indrapporteringen være så enkel som mulig. Det, håber vi på, bliver forbedret, når Miljøstyrelsens længe ventede revide-rede indrapporteringssystem bliver taget i brug formentlig sidst på efteråret," siger Carl-Emil Larsen, og tilføjer:

"Mange af DANVAs medlemmer har arbejdet målrettet med reduktion af deres overløb i de seneste mange år, og mængden af "fejl-data" i ind-rapporteringssystemet er faldende. Det betyder blandt andet, at mange registrerede overløb, der ikke længere findes, er blevet fjernet fra databaserne."

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno tlf.: +45 20 14 35 42 email: kbj@danva.dk