Lillebæltsbroen og træer COLOURBOX2585541.jpg

Vandselskaber går foran for klimaet, men lovgivningen skal tilpasses, så sektoren kan skabe endnu mere værdi.

Spildevand, der omdannes til grøn energi og klimavenlig fjernvarme. Postevand, der er den mest klimavenlige af alle drikkevarer. Klimaskabte skybrud, der ikke må ende i oversvømmelser.

Valgkampen til både Europa-Parlamentet og Folketinget kører i højeste gear. Politikere på begge fløje giver løfter om blandt andet klima og drikkevand.

”Det er med tilfredshed, jeg kan konstatere, at vand, klima, miljø og bæredygtighed er vigtige emner for kandidaterne. Men hvis vi skal beskytte vores drikkevand og gøre vandselskabernes klimaindsats endnu større, så skal vandselskabernes lovgivningsmæssige rammer tilpasses,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Kun få timer efter, at der 7. maj var udskrevet valg til Folketinget, blev betydningen af løsninger på klimaproblemer og beskyttelse af drikke-vandet fremhævet under den første partilederrunde på tv. Og emnerne er stadig på læberne hos kandidaterne fra størstedelen af partierne her knap halvvejs inde i valgkampen.

”DANVA har meldt ud til kandidaterne til Folketinget og Europa-Parla-mentet, at det er nødvendigt konsekvent at håndhæve forsigtigheds-princippet i forhold til det rene drikkevand, der er under pres fra nedsivning af pesticidrester og nitrat. Jeg kan fornemme, at det forsigtighedsprincip, vi har efterspurgt i 20 år, er ved at vinde indpas,” siger Carl-Emil Larsen, og fortsætter:

”Indtil nu har hensynet til erhvervsfremme desværre haft overvægt. For at komme i mål med den fulde beskyttelse af grundvandet er det nødvendigt at udvide de sprøjtefri boringsnære beskyttelsesområder til også at omfatte de grundvandsdannende områder.”

De seneste par år er myndighederne blevet overrasket over fund af pesticidrester i grundvandet, som man ikke vidste, ville være der. Derfor analyseres der nu for flere stoffer, hvilket bevirker, at man får flere fund, som vandselskaber over det meste af landet skal kæmpe for at holde ude af drikkevandet.

Forbrugerne svarer i meningsmålinger, at de ønsker rent og urenset vand fra hanen, og at det skal være fri for rester af miljøfremmede stoffer. De siger også, at noget af det, de frygter allermest, er forurening af deres drikkevand.
Også indsatser mod oversvømmelser som følge af klimaændringer ligger forbrugerne på sinde.

”Klimaforandringer over hele kloden påvirker vand. Sådan er det også i Danmark. Nogle steder samler der sig alt for meget vand, der er vanskeligt at håndtere. Den opgave løfter vandselskaberne, men for at de kan gøre det mere optimalt, kræves der også på det område tilpasninger af lovgivningen,” siger Carl-Emil Larsen.

Vandselskaber bidrager desuden til at sænke klimabelastningen ved grøn omstilling. Renseanlæg producerer nemlig vedvarende energi ud af spildevand til at drive deres anlæg med. Den overskydende grønne el sendes ud til forbrugerne. Desuden bliver varmeenergien fra spildevand brugt til klimavenlig fjernvarme flere steder.

”Potentialet er stort, og med de rigtige rammer, kan vandselskaberne blive endnu mere klimavenlige til gavn for Danmark og resten af verden. Hvis den danske fortælling om verdens bedste vandløsninger for alvor skal slå igennem på eksportmarkederne, skal energi- og klimaneutralitet være normen,” siger Carl-Emil Larsen.

Vandsektoren foreslår en model, hvor vandselskaberne/kommunerne frivilligt melder deres målsætninger ind, og at man på den baggrund fastsætter en samlet målsætning for, hvornår hele regnskabet skal gå i nul og på længere sigt gerne i plus.

”Jeg er glad for løfterne fra politikerne i valgkampen om vands og klimas betydning for samfundet, og DANVA ser frem til efter valget at hjælpe de folkevalgte med at indfri dem,” siger Carl-Emil Larsen.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på mobil 2014 3542 eller kbj@danva.dk