Danmarkskort-vandpriser.jpg

DANVA har opdateret kortet med vandpriser.

Få overblik over, hvad du betaler for at få leveret drikkevand og afledt spildevand på DANVAs opdaterede danmarkskort med vandpriserne for 2019.

Hvad koster dit vand?

På DANVAs interaktive danmarkskort kan alle klikke sig ind og se vand-prisen. Man kan også finde ud af, hvor drikkevandet kommer fra og hvem, der renser spildevandet samt sikrer mod oversvømmelser.
I de tilfælde, hvor vandprisen er steget, kan det ud over den almindelige prisudvikling skyldes en ekstra pålagt skattebyrde eller/og investeringer i klimaløsninger. Klik ind og se kortet her.

Vandpriserne svinger fra selskab til selskab

At vandpriserne svinger fra selskab til selskab skyldes lokale, strukturelle og politiske forskelle, der giver et stort spænd mellem de laveste og de højeste udgifter, som vandselskaberne har. Det kan være forholdsvist billigere at forsyne vandforbrugende virksomheder end små kunder. Geologiske forhold kan gøre det dyrere at hente vand op af jorden nogle steder i forhold til andre. I andre egne kan forurening af grundvandet betyde, at der skal investeres i nye kildepladser til vandindvinding.

Det er også forskelligt, hvor meget selskaberne investerer i for eksempel kloakering og klimaløsninger og hvor mange kunder, der deles om betalingen for investeringen. I et tyndt befolket forsyningsområde med mange sommerhuse kan forbrugerne komme til at betale mere for vandet, fordi der ganske enkelt er færre kunder med et samlet mindre vandfor-brug til at afdrage på den fælles investering.

Åbenhed

Vandsektoren arbejder for den størst mulige åbenhed om deres formål med at understøtte folkesundheden og sikre miljøet. DANVA ønsker med det grafiske overblik over vandprisen med tilhørende baggrunds-informationer at sikre en korrekt og neutral fremstilling af forbrugernes betaling.

Læs mere

Læs mere om statistik og analyser fra vandsektoren i ”Vand i tal 2018”.

Yderligere information

Kontakt Niels Knudsen på 8793 3518 eller nk@danva.dk