Auditorium deltagere.JPG

Vandhuset summede af aktivitet, da 150 vandmænd og –kvinder var samlet den 24. april til det årlige Vandforum, som kørte i fire parallelle spor. Som noget nyt blev der afholdt en konkurrence for driftsfolk.

I sin velkomst understregede DANVAs direktør, at samarbejde og dialog mellem kommuner og vandselskaber er afgørende for at løse udfordringer med bl.a. medicinrester, klimatilpasning og implementering af sprøjte-forbud i boringsnære beskyttelsesområder.

”Den politiske aftale om sprøjteforbud i BNBO-områder på landbrugsjord er det første vigtige skridt, men senere er det selvfølgelig også vigtigt at beskytte de øvrige BNBO-områder samt de grundvandsdannende områder,” sagde Carl-Emil Larsen.

Nyt pesticid truer grundvandet

DANVAs direktør fortalte, at regionerne har fundet et nyt stof, der truer grundvandet. Det er stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre, der er nedbrydningsprodukt fra et svampemiddel, der var godkendt indtil år 2000. Stoffet er fundet ved punktkilder og i indvindingsboringer, og derfor har Miljøstyrelsen nu udsendt brev til alle kommuner om obligatorisk kontrol for stoffet.

”Stoffet er mistænkt for at skade arvemateriale, og derfor har myndighederne sænket grænseværdien til 0,01 mkrogram pr. liter. Det er et meget kritisk stof, men heldigvis kan det fjernes med kulfiltrering,” sagde Carl-Emil Larsen.

Han nævnte også, at DANVA netop har indsendt et høringssvar til vejledningen om videregående vandbehandling. Foreningen mener, at vandbehandling i Danmark generelt skal være så simpel som mulig, og at rensning ikke må træde i stedet for beskyttelse af grundvandet.

Innovation i vandsektoren

Resultaterne af en række VUDP-projekter blev præsenteret på Vandforum, og DANVAs direktør oplyste, at Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram skal omstruktures (til en fond), men der er ingen tvivl om, at teknologiudvikling og innovation i branchen vil fortsætte.

Sæt kryds i kalenderen

DANVAs direktør opfordrede deltagerne til at deltage i den nordiske NORDIWA spildevandskonference i Helsinki den 23.-25. september og at sætte kryds i kalenderen til den store IWA kongres i København den 18.-23. oktober 2020.

Faglig inspiration

Efter et tankevækkede oplæg om kunstig intelligens, leveret af Thor Danielsen fra YWPDK, fordelte deltagerne sig ud i de forskellige sessioner med fokus på disse emner:

 • Pesticider og kildepladser
 • Medicinrester
 • BNBO
 • Drikkevand
 • Distribution af vand
 • Svovlbrinte
 • Spildevand, afløb og klima
 • Samarbejde og workflow
 • Drikkevandssikkerhed
 • Udviklingsprojekter
 • Modeller, projekter og redskaber

Operation Challenge

Frank Davidsen og Flemming Møller fra Aarhus Vand gør klar til konkurrencen.

Dagen sluttede af med en konkurrence om reparation af rør under instruktion af Aarhus Vand, der tidligere har deltaget med et hold på konkurrencen på WEFTEC. Det er planen, at der også skal laves en Operations Challenge på IWA2020 kongressen i København.

Se flere fotos fra Vandforum herunder: