Klimapartnerskaber og Mette Frederiksen og Dan Jørgensen.JPG

DANVA deltager i klimapartnerskabet om affald, vand og cirkulær økonomi.

Onsdag den 13. november blev Regeringens klimapartnerskaber skudt i gang ved et sættemøde på Marienborg. Tilstede var 10 ministre, særlige rådgivere, departementschefer samt toplederne fra de største danske virksomheder. DANVA var også inviteret med.

Regeringens har igangsat dette arbejde for at bekæmpe vor tids største krise – klimakrisen.

Statsminister Mette Frederiksen kunne ved sin opsamling konstatere, at danskerne ønsker, at vi gør noget ved krisen, som det blev udtrykt ved valget. Erhvervslivet bakker op om det, finanssektoren bakker op om det, fagbevægelsen bakker op om det, og Christiansborg er også på vej til at bakke op om det.

Statsministeren konkludererede også, at selvfølgelig kommer det til at koste noget, men det må ikke komme til at koste arbejdspladser. Og det er jo heller ikke forventningen – tværtimod. Det handler jo om forretning, og de investeringer der skal til på den korte bane forventes at komme igen som indtægter for erhvervslivet og nye danske arbejdspladser.

Statsministeren blev bakket op af Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen og Erhvervsminister Simon Kollerup.

Regeringen har nedsat 13 klimapartnerskaber og udpeget en formand for erhvervslivet for hver af partnerskaberne.

DANVA vil naturligvis bakke op om dette arbejde og bidrage med den særlige viden, vi har om vandsektoren, men ligeledes stille den innova-tionskraft og –vilje, som vandsektoren besidder, til rådighed for andre af partnerskaberne.

Et centralt emne for DANVA er, at dannelsen af disse partnerskaber ikke bidrager til en yderligere silotænkning. DANVA er af den opfattelse, at nedbrydningen af siloer og samarbejde på tværs vil kunne bidrage væsentligt til at nå regeringens ambitiøse reduktionsmål på 70%.

De 13 klimapartnerskaber

Navne og formænd for regeringens 13 klimapartnerskaber er:

 • Landtransport og logistik: Jens Bjørn Andersen, CEO, DSV Panalpina
 • Service, IT og rådgivning: Eva Berneke, CEO, KMD
 • Luftfart: Simon Pauck Hansen, CEO, SAS Danmark
 • Affald, vand og den cirkulære branche: Camilla Haustrup Hermansen, direktør og medejer, Plus Pack
 • Bygge- og anlægssektoren: Jesper Kristian Jacobsen, adm. direktør, Aarsleff
 • Life Science og biotek: Lars Fruergaard Jørgensen, CEO, Novo Nordisk
 • Handel: Michael Løve, Group CEO, Netto International
 • Produktionsvirksomhed: Mads Nipper, CEO, Grundfos
 • Finanssektoren: Torben Möger Pedersen, CEO, PensionDanmark
 • Energi- og forsyningssektoren: Henrik Poulsen, CEO, Ørsted
 • Det Blå Danmark: Søren Skou, CEO, Mærsk
 • Energitung industri: Michael Lundgaard Thomsen, Managing Director, Aalborg Portland
 • Fødevarefremstilling og landbrug: Jais Valeur, Group CEO, Danish Crown