BIOFOS Ressorcepris og Inspirationspris DSC_1692.jpg
Fra venstre ses direktør John Buur Christiansen, BIOFOS, funktionschef Helle Strandbæk, Aalborg Forsyning, direktør Claus Helix-Nielsen, DTU's Institut for Vand og Miljøteknologi samt direktør Morten Fjerbæk, EnviDan, der er medlem af juryen.

BIOFOS uddelte både en ressourcepris og en inspirationspris.

DTU’s Institut for Vand og Miljøteknologi, som om noget må siges at danne det solide fundament for Danmarks ekspertise i spildevands-håndtering, løb med årets BIOFOS Ressourcepris. Prisen blev uddelt til Dansk Vand Konference tirsdag den 12. november. Som noget helt nyt blev også uddelt en inspirationspris. Den gik til Helle Strandbæk, en sand foregangskvinde fra Aalborg Forsyning.

Ressourceprisen gik til de dedikerede forskere fra DTU’s Institut for Vand og Miljøteknologi. Det er den ekstraordinære indsats, der fejres med BIOFOS Ressourcepris, der i år velfortjent gik til DTU’s Institut for Vand og Miljøteknologi, som i høj grad har medvirket til Danmarks renommé på miljøområdet.

”Jeg blev glad på alle mine kollegers vegne, da jeg fik at vide, at vi vandt prisen. Jeg ser det som et skulderklap til alle de gode aktiviteter og den ildhu, som vores forskere og undervisere lægger for dagen. Pengene fra prisen skal bruges til initiativer på instituttet, som yderligere kan styrke samarbejde på tværs af vores mange fagligheder inden for området”. Det fortæller instituttets leder, Claus Hélix-Nielsen, som fik overrakt prisen ved Dansk Vand Konference i Aarhus den 12. november.

Instituttet har taget det lange seje træk og gennem undervisning, forskning og samarbejde med industri og offentlig myndighed udviklet viden, som anvendes i dag til etableringen af nye og mere effektive løsninger på vandområdet i Danmark. Instituttets medarbejdere er optagede af den blå omstilling af hele vandsektoren som en forudsætning for at nå i mål med den grønne omstilling. Det indebærer bl.a. en bedre udnyttelse af digitaliseringspotentialet og ressourcerne i spildevand.

Foregangskvinden Helle Strandbæk fra Aalborg Forsyning anerkendes for sin fremsynethed. Ildsjælen Helle Strandbæk fra Aalborg Forsyning blev hædret for sin 27 år lange ihærdige og vedvarende indsats i spildevands-branchen, da hun modtog BIOFOS Inspirationspris. Helle er funktionschef i Produktion i Aalborg forsyning, hvor hun er og har været foregangskvinde for, at vandsektoren opfatter spildevand som en ressource og ikke et affaldsprodukt.

Helle fortæller, at det er karakteristisk for hendes måde at arbejde på, at hun inddrager både interne og eksterne kompetencer og benytter den nyeste viden om innovation og udvikling, og at hun har stort fokus på, at visioner og strategier kan omsættes til handlinger. Hun forsøger altid at kigge i krystalkuglen for at se ind i, hvad der måtte ske i fremtiden - og dermed søge at skabe robuste, fleksible og bæredygtige løsninger.

”Jeg har blandt andet været med til at formulere vores Vision2100, hvor mottoet er ”separat – det er klart”, som rummer en vision om at adskille regn og spildevand samt håndtere spildevandsbehandling på få større anlæg. Vi udarbejdede visionen ved at se 125 år tilbage i vores historie og forsøge at se næsten 100 år frem. Vi inddrog bl.a. historikere, fremtids-forskere, klimaforandringer og ressourceudnyttelse i visionsarbejdet,” forklarer Helle.

Om BIOFOS

BIOFOS, som uddeler Ressourceprisen og Inspirationsprisen er Danmarks største spildevandsvirksomhed, som renser spildevand for cirka 1,2 millioner mennesker i hovedstadsområdet.