risikoananlyse for analyse.jpeg

Vandselskaberne kan med fordel udarbejde en risikovurdering med tilpasset prøvetagningsprogram. I en ny vejledning, DANVA sammen med Danske Vandværker har udarbejdet, kan vandselskaberne finde hjælp med den opgave.

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg blev ændret væsentligt i oktober 2017.

Hvor der før var opstillet kontrolprogrammer for vandværk, ledningsnet og boringer, er der nu krav om kontrolprogrammer ved forbrugerens taphane og i boringer. Samtidig er listen over parametre udvidet og tidligere tilpasninger gælder i visse kommuner som udgangspunkt ikke mere. Analyseprogrammet kan tilpasses igen, hvis der foretages en risikovurdering.

Vejledningen har til formål at støtte vandforsyningerne i arbejdet med at sikre vandkvaliteten. Vejledningen giver et bud på, hvordan overvåg-ningen kan tilrettelægges og hvordan man kan tilføje eller fjerne stoffer fra analyseprogrammet med afsæt i en risikovurdering. Der er forslag til analysepakker og vedlagt eksempler på, hvordan opgaven er grebet an forskellige steder i landet. Eksempelsamlingen vil løbende blive opdateret med nye eksempler.

Yderligere information

Kontakt Dorte Skræm på 8793 35 71 eller ds@danva.dk