Skejby sygehus helikopter landingsplads COLOURBOX36925189.jpg
Projektet er udført på Aarhus universitetshospital i Skejby.

En ny rapport om desinfektion af hospitalsspildevand viser, at antallet af resistente bakterier, der udledes fra hospitaler, kan reduceres med 97 % ved hjælp af pereddikesyre.

Projektet er udført af Teknologisk Institut for Aarhus Universitet, og tager udgangspunkt i spildevand fra Aarhus Universitetshospital.

I desinfektionsprojektet er ciprofoxacin-resistente bakterier valgt som indikator, da den type af antibiotikaresistente bakterier er til stede i spildevand både med og uden hospitalspåvirkning. Koncentrationen af antibiotikaresistente bakterier i hospitalsspildevand er generelt højere (mellem 40-270 gange) end i husholdningsspildevand. I projektet undersøges både effekten af pereddikesyre som desinfektionsmiddel, samt optimale koncentrationer og reaktionstider. Konklusionen er, at pereddikesyre er en miljøvenlig metode, der kan bruges til at opnå acceptable niveauer af antibiotikaresistente bakterier i spildevandet.

Læs rapport

Den engelske rapport "Disinfection of hospital wastewater" kan downloades her.

Yderligere information

Kontakt Helle Kayerød på hkr@danva.dk