mm unge politikere.jpg
Fra venstre ses Sofie Amalie Stage, Marius Aggerholm, Simon Fendinge Olsen, Nadia Gullestrup og Oscar Ibsen. I midten ses Dorte Skræm fra DANVAs sekretariat.

Repræsentanter for alle politiske partiers ungdomsafdelinger har organiseret sig i DANVA.

Det tværpolitiske netværk vil bruge vand som omdrejningspunkt i bestræbelserne på at gøre verden endnu bedre. DANVAs Ungdoms-politiske Netværk blev dannet på en workshop i april.

DANVA engagerer nu fremtidens politikere i vandets sag. Det sker ved at organisere repræsentanter fra samtlige partiers ungdomsorganisationer. Formålet er på den ene side at få dynamiske indspil til strategiske problemstillinger i vandsektoren fra den kommende politiske generation og på den anden side at styrke relationen mellem de unge måske kommende parlamentarikere og DANVA.

Deltagerne udtrykte blandt andet deres forventninger til arbejdet med vand på denne måde:
”Dansk vand er klimavand, hele klimadagsorden taler direkte ind i miljø og natur, hvor vand er omdrejningspunktet. Det er svært at være uenig i, at vand er vigtigt,” siger Nadia Gullestrup, der er klima- og miljøordfører i Radikal Ungdom.

DANVAs Ungdomspolitiske Netværk skal give dynamisk indspil til strategiske problemstillinger i vandsektoren. Fra venstre ses Simon Fendinge Olsen, Nadia Gullestrup og Oscar Ibsen.

Jacob Klivager fra Socialist Folkepartis Ungdom gav hende medhold og tilføjede:
”Der er ingen tvivl om, at klimaforandringerne kommer til at udfordre vand herhjemme og ude i verden. Den måde, vi forvalter vores vand på, kan have betydning for, om det bliver fatalt for vores sundhed. Og vi har en mulighed med vores danske vandviden til at gavne lokalt og globalt. Vand kan blive det nye vind.”

Simon Fendinge Olsen fra Liberal Alliance Ungdom tog over og sagde:
”Vand er jo livgivende, essentielt for alt. Og så er det også grøn energi. Derfor bør vi udnytte potentialet med vandteknologi til også at sikre, at vi i fremtiden ikke står med et uoverskueligt problem i forhold til befolkninger, der må flygte som følge af klimaforandringer.”

Deltagerne talte om muligheden for, at de på tværs af deres politiske skel vil kunne samle anbefalinger til løsning af vandets udfordringer, som de så kan bære frem for Folketingspolitikerne.

Marius Aggerholm fra Alternativet Ungdom har gode erfaringer med den strategi:
”Det gør indtryk, når vi unge kommer med løsninger på problemer, som alle ungdoms-partier er enige om. Det har vi set med demokratiløftet og klimaaftalen. Ja, og f.eks. forslaget om, at 17-årige skulle kunne erhverve kørekort, det forslag kom oprindelig fra ungdomspartierne. Jeg ser ikke, at der for os ungdomspolitikere er noget til hinder for, at vi på tværs af partierne sammen kan finde kompromisser om vand, som vi kan løfte videre.”

Første gang, netværket kommer i spil, er i forbindelse med DANVAs Årsmøde. Fra venstre ses Sofie Amalie Stage, Martin Voergaard, Kasper Sørensen og Jacob Klivager.

På workshoppen gav de unge udtryk for, at de har fokus på rent drikkevand og vandforsyning i kontekst af den samfundsopgave, forsyningerne løfter ift. miljø, sundhed, klima, fælleseje, demokrati etc. De unge viser interesse for vand og forsyning i betydningen: Natur, sundhed, miljø, klima, verdensmål, demokratisk ejerskab samt mulig-hed for samfundsindflydelse. Desuden ønsker de også at undersøge finansieringsmuligheder.

DANVAs Ungdomspolitiske Netværk har som det første kastet sig over at blive enige om at udfærdige et formål med deres arbejde, men har allerede besluttet sig for muligheden af at deltage i aktiviteter inden for vandområdet. Første gang netværket kommer i spil, er i forbindelse med DANVAs Årsmøde. De mest opmærksomme læsere har desuden kunnet notere, at flere ungdomspolitikere også optrådte i DANSKVAND aprilnummeret af DANSKVAND.

De otte ungepolitikere, der var samlet i København 23. april var Simon Fendinge Olsen (Liberal Alliances Ungdom), Martin Voergaard (Venstres Ungdom), Jacob Klivager (Soci-alistisk Folkeparti ungdom), Sofie Amalie Stage (Socialdemokratisk Ungdom), Kasper Sørensen Dansk Folkeparti Ungdom), Oscar Ibsen (Konservativ Ungdom), Marius Ag-gerholm (Alternativet Ungdom) og Nadia Gullestrup (Radikal Ungdom).

Ungenetværket har fokus på rent drikkevand og vandforsyning i kontekst af den samfundsopgave, forsyningerne løfter ift. miljø, sundhed, klima, fælleseje og demokrati etc. Fra venstre ses Marius Aggerholm, Simon Fendinge Olsen og Nadia Gullestrup.