Carl-Emil taler.jpg

Arbejdet med at fastlægge en strategi for DANVAs indsats for 2020-2024 bliver skudt i gang på et seminar i dag den 28. marts.

Forude venter en åben proces, hvor medlemmerne høres og inddrages i stor udstrækning.

Hvilke mål skal DANVA nå for sine medlemmer, og hvilke konkrete aktiviteter skal igangsættes i perioden 2020-2024? Arbejdet med at finde svar på disse spørgsmål og udarbejde en ny, fireårig strategiplan for DANVA går i gang i denne uge. Første skridt er et seminar i dag den 28. marts for DANVAs bestyrelse og rådgivende udvalg, hvor foreningens styrkeområder og udviklingsområder skal debatteres. Fremover venter et åbent forløb, hvor alle medlemmer får mulighed for at bidrage.

”Strategiprocessen bliver i stor udstrækning en bottom up-proces, hvor bestyrelsen inviterer alle medlemmer til at være med. Jeg håber, at medlemmerne vil spille aktivt og konstruktivt ind, så vi får en spændende og visionær strategi for, hvad DANVA skal arbejde med de næste fire år,” siger DANVAs direktør, Carl-Emil Larsen.

Bestyrelsen har valgt at arbejde med en tredelt strategimodel, som ser på:

 • DANVAs vision og mission samt fokusområder og målsætninger.
 • DANVAs kerneydelser inden for områderne interessevaretagelse, medlemsservice, alliancer, brancheviden og inspiration.
 • DANVAs ressourcegrundlag forstået som kultur og værdier, strukturer og processer og ikke mindst arbejdsdelingen mellem sekretariat og medlemsvirksomheder.

Vigtige temaer for strategien

Desuden er der allerede defineret en række temaer, som er vigtige for den kommende strategi, bl.a.:

 • Bæredygtighed
 • DANVAs holdninger
 • Aktivering af unge, herunder etablering af et netværk for unge politikere
 • Foreningens ambitionsniveau
 • Kontingent versus brugerbetaling
 • Digitalisering
 • Innovation
 • Internationalisering
 • Ønsker og behov for arbejdet med data og statistik.

Med afsæt i det indledende seminar i marts vil bestyrelsen på general-forsamlingen i maj løfte sløret for det videre forløb og indhold af strategi-arbejdet. Allerede nu ligger det fast, at medlemmerne vil få mulighed for at bidrage med input og ideer til strategiarbejdet på regionalmøderne i september. Desuden vil der komme forskellige høringer undervejs og eventuelt endnu et seminar for DANVAs bestyrelse og rådgivende udvalg. Målet er at få færdiggjort en strategiplan, som kan fremlægges med henblik på godkendelse på generalforsamlingen i 2020.

I forbindelse med strategiprocessen har DANVA valgt at spare udgiften til en omfattende interessentanalyse. Der findes nemlig allerede relevante data fra interessentundersøgelser i en række publikationer og analyser, som DANVA har gennemført i 2018 og i efteråret 2017.

Arbejdet frem mod DANVAs nye strategi 2020-2024 udføres med PLUSS som ekstern konsulent.

Yderligere information

Kontakt direktør Carl-Emil Larsen på 2033 8515 eller cel@danva.dk