Vandkande og vandglas COLOURBOX565735.jpg (1)

Omkring nytårsskiftet 2019/2020 er det planen, at DANVA og Danske Vandværker vil offentliggøre en fælles branchevejledning indeholdende et opdateret regulativ for de almene vandforsyninger.

Der var bl.a. i forbindelse med Forsyningstræffet i Roskilde en indsamling af ideer og synspunkter fra forsyningsfolk, og alle interesserede er velkomne til - gerne i løbet af maj - at fremsende forslag til udbedringer m.m.

De to foreninger kan registrere et presserende behov for at få opdateret normalregulativet for almene vandforsyninger, og der var været kontakt til Energistyrelsen for at høre til deres muligheder for at prioritere en opdatering af normalregulativet, der jo har karakter af en national vejledning. Styrelsen har meddelt, at de ikke har mulighed for en sådan prioritering i 2019, men de vil principielt gerne kommentere på evt. arbejde fra foreningernes side.

Der er således nedsat en sparringgruppe med forsyningsfolk, der primært kommer fra DANVAs netværk for leveringsbetingelser. Denne gruppe udarbejder sammen med sekretariatsfolk udkast til opdatering, og advokatfirmaet Horten står for den juridiske kvalitetssikring. Synspunkter og ønsker med relation til leveringsvilkårene modtages gerne – og det ideelle er input i løbet af maj måned til sv@danva.dk.

Opdatering

Her nævnes nogle konkrete emner, som forsyninger oplever, giver anledning til, at der bør ske en opdatering:

  • Ændring af dels klageregler dels persondataregler
  • Håndtering af fjernaflæsningsmålere i et persondataretligt perspektiv
  • Nye regler på autorisationsområdet
  • Kundens etablering af blødgøringsanordninger
  • Faste bidrag per boligenhed og vand til brandslukning
  • Fortætning af byer og dermed omdannelse af ejendomme
  • Ligestilling mellem private og offentlige ved udstykning
  • Øget ønske om dels sprinkler dels sekundavand
  • Øget krav til forsyningssikkerhed fra udvalgte kunder
  • Opkrævning af gebyrer og placering af afregningsmålere

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3510 eller sv@danva.dk