Lars Schrøder oplæg om VeVa på Iot uge.jpg

Lars Schrøder, CEO Aarhus Vand, præsenterede den holistiske ambition for digitalisering hos Aarhus Vand på IoT week 2019 i Aarhus.

VeVa samarbejdet (Vejrradar i vandsektoren) var på verdens scene på den internationale IoT konference, der foregår i Aarhus den 17.-21. juni.

IoT teknologien giver mulighed for at måle lokalt, nemt og effektivt. Værdien af de lokale observationer øges dog markant, når de kan sættes ind i en større sammenhæng.

I afløbssystemer og vandmiljøer er sammenhængen oftest afhængig af nedbøren. Det er netop her, hvor synergien mellem vejrradarer og IoT ligger, da teknologierne kan give et holistisk overblik over vandsystemers aktuelle tilstand, hvorved det er muligt at opnå et forbedret beslutnings-grundlag for både drift, optimering og planlægning.

Kvalitetssikrede nedbørsdata med transparente snitflader er essentielle for at bringe vejrradardataene i bred anvendelse i vandsektoren, hvilket er det centrale fokus i VeVa samarbejdet (www.veva.dk), som VUDP har uddelt midler til.

Den smarte integration mellem IoT enheder og nedbørsdata kan f.eks. anvendes til at effektivt at kortlægge afløbssystemet dynamiske variationer og sammenhænge i realtid via automatiseret maskinlæring. Dette arbejdets der blandt andet på i DONUT-projektet (www.dryp.global/donut).

Læs mere

Læs mere om VeVa-projektet her.