Politisk debat 24.05.2019 i AquaGlobe.JPG

AquaGlobe – Water Solution Center havde fredag den 24. maj budt op til politisk paneldebat om vand, vandteknologi og verdensmål.

Mødet tiltrak politikere fra hele det politiske spektrum, og det blev en god debat med fokus på potentialet i vandteknologi, og hvordan hele sektoren kan styrkes yderligere fra Christiansborg.

Stor opbakning til AquaGlobe og Water Valley

Water Valley var et omdrejningspunkt, der gik igen i politikernes tale. Men også potentialet for at rykke på Vandvision 2025 og at bidrage til verdensmålene var centrale holdepunkter. Debatten blev live streamet over Facebook til små 300 personer. De hørte en debat om løsninger på klare udfordringer for danske vandteknologi.

Fart på Vandvision 2025 om partnerskaber, innovation, eksport og verdensmål

Vandvision 2025 blev udviklet og underskrevet i 2015 og er skiftende regeringers rammeværk omkring vandteknologi. Den opfordrer til at indgå partnerskaber på tværs af forsyninger, virksomheder og forsknings-institutioner, for at styrke innovation og demonstration af danske vandteknologi og derved fordoble eksporten og skabe 4.000 jobs i vandsektoren. På den måde kan Danmark bidrage til at løse den globale vandkrise og bidrage til FN's verdensmål – men det halter bagefter. Skanderborg Forsyning bruger partnerskabet AquaGlobe til at skabe innovation og derigennem en mere sikker og effektiv drift.

Der var bred opbakning til at kigge på reglerne for tilknyttet aktivitet i vandsektorloven, så forsyninger har bedre mulighed for at spille med i innovation og demonstration. Et tal, der blev foreslået, var 10 mio. kr. om året i stedet for de begrænsende 2 mio. kr., forsyningerne har til rådighed lige nu. Desuden blev det snakket meget om klog regulering i stil med dengang, der politisk blev vedtaget, at vandtabet ikke måtte overstige 10 %. I dag er Danmark førende og kendt verden over for lavt vandtab.

Flere midler til forskning og innovation – og styrket tiltrækning af arbejdskraft

Forskning og innovation er centralt, når Danmark skal udvikle nye løsninger, der på en bæredygtig måde kan bidrage til at løse verdens udfordringer med vand. Men der skal afsættes flere midler og laves bedre rammer for det. Det blev bakket op på tværs af panelet.

Tiltrækning af arbejdskraft var et andet tema. Her blev der diskuteret alt fra udflytningen af statslige arbejdspladser og ægtefælle-jobs til infra-struktur og udlændingepolitik. Debatten skortede ikke på forslag. Et gennemgående tema var, hvordan et Danfoss Universe-lignende projekt på området umiddelbart udenfor AquaGlobe kunne styrke fødekæden af interesserede medarbejdere helt fra borgere og skoleelever til studerende på ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og universiteter.

Bedre rammer for en energi- og klimaneutral vandsektor – og grundvandsbeskyttelse

Der var bred opbakning til at se på politisk regulering for at støtte op om en energi- og klimaneutral vandsektor. Særligt var det samlede opråb på tværs af virksomheder og forsyninger centralt for politikerne, der også var behørigt imponerede over, hvad der allerede sker i sektoren, hvor for-syningerne kan blive energi- og klimaneutrale med eksisterende teknologi.

Pesticider og landbruget fyldte en del i debatten mellem paneldeltagere og publikum. Det skete i relation til emnet om grundvandsbeskyttelse, og der var gode udvekslinger om situationens alvor, og hvordan vi bedre kan beskytte vandressourcen. Løsningerne spændte fra udvikling af ny teknologi til fuldstændig omlægning til økologi.

Det politiske panel

  • Birthe M. Andersen, Venstre
  • Charlotte Vindeløv, Socialistisk Folkeparti
  • Dorthe Hindborg, Socialdemokratiet
  • Hans Kristian Skibby, Dansk Folkeparti
  • Jakob Rixen, Liberal Alliance
  • Niels Rosenberg, Konservative
  • Rasmus Foged Lauritzen, Alternativet
  • Susan Kronborg, Radikale
  • Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten

Yderligere information

Kontakt Rune Kier Nielsen, Skanderborg Forsyning på rkn@skanderborgforsyning.dk