LAR-vejbed i villakvarter.jpg
Et LAR-vejbed håndterer vandet på den offentlige vej og forskønner på samme tid en ellers grå villavej.

En række borgerne i Skibhuskvarteret i Odense er nomineret til Klimaprisen for på frivillig basis at have implementeret løsninger, der håndterer stigende mængder regnvand. VandCenter Syd og Odense Kommune har i fællesskab sat projektet i søen.

Om borgerne vinder Klimaprisen afsløres den 29. august 2019.

Borgerne i Skibhuskvarteret har med gåpåmod anlagt flotte regnvands-løsninger, der har inspireret lokalt og nationalt. Disse borgere har været foregangsfolk, og håbet er, at de kan inspirere til, at andre beboere i området vil håndtere regnvand i deres haver også, fortæller vicedirektør Gerda Hald, Vandcenter Syd:

- I projektet håndterer vi i samarbejde med kommunen regnvand på offentlige arealer. Men i forhold til private arealer er vi afhængige af, at byens borgere vil bidrage. Så vi er meget glade, når borgere i Skibhus f.eks. anlægger regnbede i deres haver i stedet for at lede regnvandet i kloakken. På den måde aflaster de et presset kloaksystem og er med til at undgå kælderoversvømmelser nærområdet. De har virkelig fortjent at blive nomineret til Klimaprisen, uddyber Gerda Hald, der sidder i styregruppen for projektet.

Flere grundejere har anlagt regnbede, som suger regnvand til sig og aflaster kloaksystemet.

Regnvandsløsningerne, som nu pryder borgernes haver, understøtter verdensmål 13 om klimaindsats. Peter Rahbæk Juel, borgmester og formand for Odense Bæredygtighedsråd, glæder sig over borgernes bidrag til at løse nogle af de problemer verdensmålene peger på:

- Som borgmester i en by, som prioriterer verdensmålene meget højt, er jeg glad for, at disse borgere i Skibhuskvarteret aktivt har kastet sig ind i at løse nogle af de udfordringer, som verdensmålene peger på – og så endda på frivillig basis. Det er flot samfundssind på lokalt plan, der trækker tråde til globale problemer. Som kommune kan vi jo selv komme et stykke vej, men vi er også afhængige af, at byens aktører byder ind, siger Peter Rahbæk Juel.

Om Klimaklar Skibhus

Skibhuskvarteret i det nordlige Odense C er ofte ramt af kælder-oversvømmelser, fordi kloakkerne ikke kan rumme alt det regnvand, der falder, og som der vil blive mere af i fremtiden. Derfor har VandCenter Syd og Odense Kommune søsat pilotprojektet Klimaklar Skibhus, som har til formål at finde nye og mere fremtidssikrede metoder til at afhjælpe problemer med spildevand, der står op i kældrene. Samtidig skabes grønnere og mere trafiksikre veje. Klimaklar i Skibhus er et samarbejde mellem beboere, kommune og vandselskab om at håndtere alt kvarterets regnvand på overfladen – både på offentlige arealer og private grunde. Se også www.facebook.com/klimaklariskibhus

Fire verdensmålspriser uddeles

Klimaprisen uddeles d. 29. august 2019 af Peer Locher, formand for Verdensmål Udvalget i Odense. Udover Klimaprisen uddeler Odense Bæredygtighedsråd de tre andre priser Odense Verdensmålspris, Ungeprisen og Hverdagsaktivisten. Læs mere om arrangementet og de 12 nominerede til de fire verdensmålspriser: www.odense.dk/Baeredygtighedsraad.

Yderligere information

Kontakt Gerda Hald, vicedirøktør, VandCenter Syd: tlf. 4080 8411 eller Torben Jarlstrøm Clausen, projektleder, Odense Kommunes Bæredygtighedssekretariat: tlf. 2459 7656 / tjc@odense.dk

Regnbed i forhave mod fortov.