DjursSam_stiftelse.jpg
Den nye bestyrelse så på det nye mekaniske forbehandlingsanlæg på Fornæs Renseanlæg, da de havde skrevet under på at stifte DjursSam. Fra venstre formanden for DjursSam og Syddjurs Spildevand, Jan Kjær Madsen, næstformanden i Syddjurs Spildevand Marianne Als, direktør for DjursSam og økonomichef i de to selskaber, Kim Poulsen, formand og næstformand i AquaDjurs Bente Hedegaard og Benny Hammer.

Medarbejderne i AquaDjurs og Syddjurs Spildevand er i fuld gang med at få idéer til, hvad de to selskaber skal samarbejde om fremover.

Effektiv drift og renere vandmiljø. Det har altid været formålet for de kommunalt ejede selskaber, Syddjurs Spildevand og AquaDjurs. Nu styrker de samarbejdet om det.

18. december skrev formændene for de to vandselskaber under på at stifte et nyt fælles driftsselskab, der skal varetage en række opgaver til gavn for både økonomi og miljø. Selskabet skal levere administrations- og driftsydelser til de to ejerselskaber. Navnet bliver DjursSam ApS, og den formelle stiftelsesdato er 1. januar 2020.

Formandskabet skal gå på skift mellem de to ejeres formænd, og til at begynde med går det til Jan Kjær Madsen fra Syddjurs Spildevand.

“Vi har sat det lange lys på og skaber nu rammerne for et godt og konstruktivt samarbejde. Det nye selskab bliver et ophæng for nogle af vores fælles visioner for vandsektoren på Djursland,” siger han.

Medarbejdere er med til at få idéer

Allerede inden det nye selskab er en realitet, er medarbejderne blevet inddraget. Først blev der holdt et fælles medarbejdermøde i oktober. Siden har fem grupper på tværs af de to organisationer arbejdet videre med idéer til, hvilke opgaver der kan løses bedre i fællesskab end hver for sig.

”Hvis et projekt som det her skal lykkes, så er det vigtigt at inddrage medarbejderne tidligt. Det gør processen transparent og skaber tryghed og sikkerhed for den enkelte. Og jeg glæder mig meget til at se deres idéer,” siger formanden for AquaDjurs, Bente Hedegaard.

Samarbejder allerede

I forvejen løser selskaberne en række opgaver på tværs af kommune-grænsen. Her er fire eksempler:

  • De har ansat en fælles økonomichef
  • De opkræver forbrugsafgifter sammen
  • De planlægger og markedsfører forbrugervalg i fællesskab
  • Syddjurs Spildevand har i flere år fået renset en stor del af spildevandet på Fornæs Renseanlæg i Norddjurs.

Nogle af de ting, der fremadrettet er i spil, er vidensdeling og drift inden for bl.a. IT og GIS (de kort, som de bruger til at registrere kloakker og andre anlæg på). Den fælles overskrift er, at selskaberne skal samarbejde der, hvor det giver mening.

Ser på fælles rensningsfaciliteter

De formelle underskrifter blev sat på Fornæs Renseanlæg. Og det var ikke helt tilfældigt. Bestyrelsen for det kommende selskab skulle nemlig også se det nye mekaniske forbehandlingsanlæg, som blev taget i brug sidst på sommeren.

Det er baseret på den mest moderne teknologi, og ved samme lejlighed er hele renseanlægget blevet forberedt til at aftage mere spildevand. Det er bl.a. planen at modtage alt septisk slam fra Djursland, som RenoDjurs i dag deponerer ved Glatved. Desuden undersøger de to selskaber, om det kan betale sig at føre mere spildevand fra syd mod nord til Fornæs Rense-anlæg.

”Der er god kemi i det nye anlæg her, ligesom der er god kemi i det nye samarbejde. Vi forventer stadigt skærpede krav til spildevandsrensning, og vi har planer om at lukke nogle af de små anlæg i Syddjurs, og så giver det mening at udnytte kapaciteten på Fornæs,” siger Jan Kjær Madsen.

DjursSam åbent for andre

DjursSam ApS er fra starten tænkt som en begyndelse på noget større. Eller i hvert fald for muligheden for noget større. I aftalen er det nemlig skrevet ind, at der kan optages andre kommunalt ejede forsynings-selskaber i ejerkredsen. Det kan både være affalds- og varmeselskaber i lokalområdet og vandselskaber i og uden for Djursland.

”Nogle gange giver det mening at se på borgerens behov frem for eksisterende administrative strukturer, og det åbner vi op for. Men der er ingen aktuelle planer,” siger Jan Kjær Madsen.

FAKTA

  • AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S er næsten lige store med henholdsvis ca. 38.000 og ca. 35.000 indbyggere i forsyningsområdet. Fra 1. januar ejer de sammen driftsselskabet DjursSam ApS
  • AquaDjurs er ejet af Norddjurs Kommune. Syddjurs Spildevand er ejet af Syddjurs Kommune.
  • Selskaberne fortsætter som selvstændige selskaber, ligesom taksterne fortsætter uændret.