Kirsten Brosbøl taler til deltagerne.jpg

”I er nogle af de vigtigste mennesker for at opnå verdensmålene,” sagde hun.

FN's verdensmål skal omsættes til handling og forbedringer ude i verden. Det er et mål, som Ingeniørforeningen IDA og AquaGlobe i Skanderborg deler. Og det var i fokus da IDAs bæredygtighedskaravane tirsdag den 19/2 inviterede 70 interesserede indenfor til oplæg om AquaGlobe, keynote af Kirsten Brosbøl og visionspanel med politikere og erhvervsfolk og ikke mindst 6 spændende workshops med AquaGlobes partnere og Skanderborg Kommune.

Verdensmålene er en forandringsagenda

Hvad kan ny teknologi gøre for en bæredygtig udvikling? Hvordan kan virksomheder helt konkret implementere FN’s verdensmål? Og hvilke udfordringer og muligheder giver verdensmålene for vandbranchen nu og i fremtiden? De spørgsmål var i fokus, da AquaGlobe partnerskabet inviterede indenfor sammen med IDAs bæredygtighedskaravane. Og de blev behandlet i oplæg og på workshops med EnviDan, AVK, Kamstrup, Stjernholm, Skanderborg Kommune, Skanderborg Forsyning og DANVA.

Forhenværende miljøminister og nu formand for Folketingets tvær-politiske netværk for verdensmålene Kirsten Brosbøl (S) holdt hovedtalen – og det gik ikke stille af sig.

”9 ud af 10 af de største trusler mod menneskeheden er ifølge World Economic Forum relateret til vand. I 2050 vil op mod halvdelen af verdens befolkning mangle adgang til rent drikkevand”, påpegede Kirsten Brosbøl og slog fast:
”Verdensmålene er ikke en bingoplade - det er en forandringsagenda. Og her er det opløftende og spændende at følge AquaGlobe partnerskabet tage form”.

Stor interesse for vandbranchens arbejde med verdensmål

”Verdensmålene har siden 2015 gjort sit indtog i vandbranchen. Det er ikke alle, der har været med fra starten, men alle er nu tvunget til at tage stilling til deres arbejde, og i hvilken grad det bidrager til en bedre og mere bæredygtig verden. Fonde og finansiel støtte afhænger i stigende grad af verdensmål. Vandvirksomheder og markeder skifter fokus mod verdensmålene, og fra politisk hold er forsyningerne underlagt de kommunale rammer, som også i højere og højere grad retter ind efter verdensmålene. I Danmark har vi længe vidst, at vandbranchen var i verdensklasse og stod godt til at løse mange af de udfordringer, verden står med. Nu er det blevet formuleret i et sprog alle kan tale – FN’s verdensmål”, udtalte direktør i Skanderborg Forsyning, Jens F. Bastrup.

”Stormødet på AquaGlobe var en stor succes. Det var dejligt med så mange interesserede deltagere, som ønskede at høre mere om, hvordan man arbejder med verdensmålene. At virksomhederne i AquaGlobe arbejder så aktivt med verdensmålene er utroligt inspirerende, og det er et udtryk for, at vi blandt andet i vandbranchen er kommet rigtig langt. Mødet viste også, at der er visioner fra politisk side, så man tog hjem med optimisme og håb for fremtiden”, sagde Louise Skytte Clausen, afdelings-chef i Orbicon og aktiv i IDAs Bæredygtighedskaravane.

Optimistisk dialog mellem erhvervsliv og politikere

Dagen sluttede med et visionspanel, hvor Kirsten Brosbøl deltog sammen med Martin Frausing (DF) fra Skanderborg Byråd og bestyrelsesformand i Skanderborg Forsyning, Claus Leick (SF) fra byrådets Miljø og Plan udvalg, samt erhvervslederne og partnere i AquaGlobe: Morten Fjerbæk fra EnviDan, Kaj Stjernholm fra Stjernholm A/S og Michael Stubbe fra Kamstrup. 

Debatten i visionspanelet kom vidt omkring. Den handlede om behovet for intelligent og ambitiøs regulering i stil med kravet om max 10 % vandtab i 90’erne fx på energiproduktion. Om behovet for at fjerne barrierer, der forhindrer samspil mellem forsyningstyper. Og om nødvendigheden af at tiltrække arbejdskraft til vandbranchen med en forståelse af, hvilken forskel branchen kan gøre.

Mest handlede debatten om håb og optimisme. Der var en udbredt erkendelse af, at verdensmålene har modbevist skeptikerne, at der er fart over feltet og store ambitioner – særligt i erhvervslivet. Verden kan nå målene, men der er kun 11 år til at gøre det.

Miriam Feilberg holdt oplæg om DANVAs inspirationskatalog om vandselskaberne og verdensmålene.

Yderligere information

Kontakt Skanderborg Forsyning, direktør Jens F. Bastrup, på tlf. 2938 2844 eller mail: jfb@skanderborgforsying.dk
Tidl. minister og nu formand for 2030 udvalget, Kirsten Brosbøl, på tlf. 6162 4247 eller mail: Kirsten.Brosbol@ft.dk

Kirsten Brosbøl i en af dagens workshops.
Workshop.