Hans-Martin Friis Møller udendørs.jpg

Kalundborg har ikke forhøjede mængder af medicinrester, men vi har udstyr og viden, som kan bruges mod det stigende problem, siger direktør Hans-Martin Friis Møller.

Kalundborg Forsyning er som den første forsyning herhjemme klar til at rense byspildevand for medicinrester. Fredag den 22. marts, som er vandets internationale dag, trykker man på knappen og starter ozoneringen af byens spildevand. Det sker gennem et fuldskala ozonanlæg, som Forsyningen byggede i 2003 og som siden er blevet opgraderet med nyere teknologi.

Det har indtil videre vist sig, at anlægget er særdeles effektivt, når det gælder om at fjerne medicinrester. Det afslører adskillige forsøg, og man har derfor besluttet at rense al byspildevand de næste seks måneder, og derefter evaluere resultaterne. Baggrunden er, at man i Østersøen nu kan måle forhøjede medicinrester i både fisk og muslinger og i havbunden. Det er derfor et stigende miljøproblem, som Kalundborg Forsyning ønsker at håndtere og sætte fokus på.

Kalundborg Forsyning har Danmarks eneste fuldskala ozonanlæg, og siden 2017 har man været partner i INTERREG EU-projektet CWPharma, der med omkring 30 millioner kroner har sat fokus på fjernelse af medicin-rester i landene omkring Østersøen – altså Tyskland og Sverige. Samarbejdspartnerne i projektet bidrager alle med ekspertviden, og der udveksles erfaringer. Aarhus Universitet er også med, og har gennemført alle analyser. Desuden har universitet bidraget med sparring til planlæg-ning og proces-teknologi.

Medicinresterne i spildevandet stammer fra private hjem

"Både herhjemme og i udlandet er der stor fokus på denne forurening. Vi har ikke forhøjede mængder af medicinrester i vores byspildevand i Kalundborg sammenlignet med andre byer, men vi har udstyr og viden til at være med i bestræbelserne for at få et bedre miljø, via de bedste teknologier," siger Hans-Martin Friis Møller.

Han tilføjer, at Forsyningen i en undersøgelse har spurgt sine 36.000 private kunder, om de er villige til at betale op til 250 kroner ekstra om året for at få fjernet medicinrester fra spildevandet og derved hjælpe naturen. Over halvdelen af de spurgte svarede ja, og 78 procent mener, det er vigtigt, at Kalundborg Forsyning har fokus på problemet. Medicinrester ender i spildevandet via urin og afføring, og hos Forsyningen har ozonering i lave doser blandt andet reduceret det antidepressive stof venlafaxine til et niveau, hvor det ikke var sporbart. Det samme med det stærkt smertestillende stof diclofenac.

Direktør Hans-Martin Friis Møller forventer, at medicinrester uundgåeligt vil komme mere på dagsordenen herhjemme, og derfor er det vigtigt, at de danske forsyninger har et fornuftigt grundlag at træffe beslutninger på, når der skal tages stilling til, hvilke teknologier der kan reducere medicin-stoffer i udløbet. I Schweiz har man allerede indført krav om udløbs-koncentrationer, og i både Tyskland og Sverige opføres ozonanlæg for at være klar til at imødekomme fremtidige krav til at reducere mængden af medicinrester i spildevand.

Yderligere information

Kontakt direktør Hans-Martin Friis Møller på telefon 61 16 99 40.

Hans-Martin Friis Møller er klar til at trykke på knappen.