AquaGlobe_Skanderberborg_Fotograf Per Bille-20190328-03337.jpg

Der sker meget ude på Døjsøvej hos Skanderborg Forsyning. Det viser forsyningens årsrapport for 2018, som lige er blevet godkendt på generalforsamling.

Det er lykkedes at bruge partnerskaber og innovation til at sikre kerne-driften og skabe mere effektivitet – til gavn for forbrugerne, vandmiljøet, bæredygtigheden og det lokale erhvervsliv. Det gælder også for klima-tilpasning mod oversvømmelser på tværs af kommunen og bygge-modninger til nye boliger og erhverv.

Det rykker i Østjyllands Water Valley

Skanderborg Forsyning ligger i front som en af de mest effektive forsyninger. Samtidig er taksterne holdt stabile og på et lavere niveau end landsgennemsnittet. En gennemsnitlig kunde har kun været uden vand i 11,6 minutter i 2018. Kundeundersøgelser viser stor tilfredshed – særligt med driftssikkerhed og kommunikation om driftsforstyrrelser.

”Skanderborg kan noget med vand, og det rykker virkeligt her i Øst-jyllands ”Water Valley”. Der er opbygget en masse erfaringer, der er et godt udgangspunkt for udvikling af virksomheder, arbejdspladser og miljø i kommunen. Det glæder jeg mig til at være del af og bakke op om”, siger borgmester Frands Fischer.

Borgerne blev budt indenfor i 2018

Borgerne er blevet budt indenfor – og det har de taget imod. 300 borgere fra Skanderborg kommune har meldt sig til at være del af Forsyningens kundepanel. I løbet af året har mere end 5.000 borgere besøgt bygningen på Døjsøvej. Derudover har der været afholdt borgermøder og events samt ”Åbne skurvogne”, når der blev gravet rundt omkring i kommunen. En stor del af forsyningens arbejde har nemlig været at fortsætte klimatilpasning mod oversvømmelser og sikre bygge-modning, til nye erhvervs – og boligområder, når byerne i kommunen vokser.

2018 var et stort år for den strategiske udvikling af Skanderborg Forsyning. Det var året, hvor AquaGlobe for alvor blev skudt i gang med mange besøgende. Der er også blevet arbejdet med strategisk vigtige planer, som skal lægge grunden for centralisering, energiproduktion og bedre naturbeskyttelse. Og så har forskellige innovationsprojekter sat retning for forsyningens arbejde og åbnet nye muligheder.

En positiv rolle i lokalsamfundet

”I forsyningen er vi meget bevidst gået efter at spille en positiv rolle i lokalsamfundet. Og det tror jeg borgerne kan mærke. De bliver spurgt, inddraget og informeret. De får et forhold til deres forsyning, og de ser, hvordan vi bidrager til at skabe stærke og værdifulde fællesskaber. I takt med at flere får kontakt til forsyningen og lærer os at kende, tror jeg også, at de vil se det potentiale, vi har for at gavne miljøet og naturen, virksom-heder og erhvervsliv og for den verdensmålsstrategi, som Skanderborg Kommune arbejder på lige nu”, siger bestyrelsesformand i forsyningen, Martin Frausing Poulsen.

Læs årsrapporten

Læs Skanderborg Forsynings årsrapport 2018 her. 

Mere info

Kontakt Jens F. Bastrup, direktør i Skanderborg Forsyning, tlf. 2938 2844 eller jfb@skanderborgforsyning.dk