Tinbæksøen - web - Fotograf Per Bille-20190407-06033.jpg
Borgmester Frands Fischer klippede snoren sammen med Skanderborg Forsynings formand Martin Frausing-Poulsen.

Et synergifyldt samarbejde blev søndag fejret med manér, da borgere, foreninger, kommunen og Skanderborg Forsyning officielt tog hul på Skovby-Galtens nye naturskønne og klimasikrede område.

Det var en yderst stolt ny borgmester for Skanderborg Kommune og ditto formand for Skanderborg Forsyning, der søndag kl. 15 blandt flere hundrede fremmødte borgere kunne foretage det officielle snoreklip for Tinbæksøens nye rekreative område. En markering, der på alle måder afslutter en succesfuld proces, hvor samarbejde og synergier mellem de to herrers organisationer og byens borgere har været kendetegnende. Samtidig har samarbejdet og rekreativ tænkning ind i den tekniske løsning betydet en besparelse på godt 2,3 millioner kroner i fht. de oprindeligt budgetterede 7,1 millioner kroner.

Vi har gjort det smart og i samarbejde

På scenen foran de solbeskinnede søer, som på ingen måde ligner traditionelle tekniske regnvandsanlæg, var budskabet i Skanderborg Forsynings bestyrelsesformands tale centreret om dét at skabe værdi i samarbejde.

”Skovby og alle os andre har fået en fin lille oase med søer og træer. Vi har gjort det smart og i tæt samarbejde – og det har givet ekstra værdi. Vi har skabt løsninger, der både forhindrer oversvømmelser, skaber rekreative muligheder i flotte omgivelser og binder lokalsamfundene sammen. Tusind tak for godt samspil – med Skanderborg Kommune, borgerne i Skovby, Karen Lindemann og med projektforum Skovby-Galten”, sagde Martin Frausing-Poulsen i sin tale.

Klimaforandringer giver også muligheder

Normalt når et anlægsprojekt skal gennemføres i et bynært område, og store arealer skal graves op, risikerer man som projektleder at møde lidt modstand fra indbyggerne, der forståeligt nok ser lidt anstrengt på udsigten til omkørsel og larm. Søndagens indvielse af klimatilpasnings-projektet Tinbæksøen og ’Båndet’, som det nye spor mellem Låsby Stationsby og Galten kaldes, var et vaskeægte bevis på, at samarbejdet her har haft helt modsat fortegn.

I Galten-Skovby har byens borgere været et kæmpe aktiv for Skanderborg Forsyning og Kommunen i forbindelse med tilblivelsen af det nye rekreative område ved Tinbæksøen og klimatilpasningsarbejdet. Et arbejde, hvis overordnede formål har været af mere teknisk karakter, nemlig at klimasikre Galten-Skovby mod de stigende regnmængder. Byens borgere har været inddraget fra starten, og der har været stort engagement og et godt blik for at skabe noget mere for området, som kunne binde naturområder sammen.

Projektleder på klimatilpasningsprojektet Jakob Højer Andersen fra Skanderborg Forsyning kunne også kun glæde sig over de mange glade fremmødte borgere og ser tilbage på et projektforløb lige efter forsyningens bog i forhold til, hvordan vandselskabet ønsker at spille sammen med borgerne i projekter. Han siger:

”Ved at tænke løsningerne sammen har vi kunnet koble teknik med det levede liv i nærområdet. Det er klart, at det kræver lidt mere tid og dialog at køre et projekt med borgerinddragelse, men når jeg i dag står med så mange glade mennesker, der har spillet med i fht. at se løsningen på klimaudfordringen som en mulighed for at forvandle en kedelig teknisk løsning til et sted, de har lyst til at være, så betragter jeg det som et mønsterprojekt – og endda med en stor besparelse”.

Fakta

Forsyningen tog det første spadestik til klimatilpasningsprojektet i Skovby i november 2016. Her skulle viadukten ved Skovlundvej klimasikres, da den ofte stod under vand og dermed tvang skolebørnene til at krydse en stærkt trafikeret vej. Et år senere blev skovlen sat i jorden ved Tinbæk-søen, hvor vandet fra byen ledes til, og som foruden sin tekniske funktion har fået en rekreativ tilførsel og sammenhæng med både byen og skoven.

Kontakt:

Jakob Højer Andersen, projektleder Skanderborg Forsyningsvirksomhed, jha@skanderborgforsyning.dk 
Martin Frausing Poulsen, bestyrelsesformand Skanderborg Forsyningsvirksomhed, martin.poulsen@skanderborg.dk 

Galten skatepark.