Amager Strandpark COLOURBOX2966588.jpg

En dugfrisk årsberetning fra BIOFOS viser, at hovedstadsområdets spildevand i 2018 blev renset endnu bedre end de gældende krav.

Det er godt nyt til alle, der holder af havnebade og strandene på den sjællandske østkyst.

Når hovedstadsområdets cirka 1,2 millioner borgere tager bad, trækker ud i toilettet eller skyller grøntsager i køkkenvasken, bliver deres spildevand nogle dage senere ledt ud i Køge Bugt eller Øresund. Men til stor gavn for badevandskvaliteten har det først været en tur forbi BIOFOS, hvor det både renses mekanisk, kemisk og biologisk.

Rent spildevand øger vores livskvalitet

Nye tal fra BIOFOS' årsberetning viser, at hovedstadsområdets 104 millioner m3 spildevand i 2018 blev renset væsentligt bedre, end de gældende krav lægger op til. For eksempel var det gennemsnitlige indhold af total N (kvælstof) i spildevandet på de tre renseanlæg kun 4,2 mg/l., hvor kravet er lig med eller mindre end 8,0 mg/l. Også bakteriologisk set var vandkvaliteten særdeles god. Her var gennemsnittet 2,6 mg/l., mens kravet er lig med eller under 15 mg/l.

"Vi har valgt at rense vandet ekstra godt, fordi det styrker balancen mellem økonomi, miljøhensyn og livskvalitet. Godt havmiljø og badevand har jo stor betydning for os alle – både sommer og vinter", siger John Buur Christiansen adm. direktør.

Masser af bæredygtig energi

I de senere år har BIOFOS også været i stand til at producere langt mere bæredygtig energi, end der bruges på at rense spildevandet. Selskabets tre renseanlæg på Avedøre, Lynetten og ved Damhusåen er blevet en slags energifabrikker – samtidig med at de renser spildevandet.

Det foregår ved at bioforgasse organisk stof fra køkkenafløb og wc-skyl, som indeholder store mængder af energi. Den sendes derefter til forbrugerne i form af fjernvarme, el og bio-naturgas.

I 2018 forbedrede BIOFOS energibalancen med cirka seks procentpoint. Det betyder, at selskabet nu sælger 1,5 gange mere energi, end det indkøber. Så energibalancen er klart positiv.

Læs mere

BIOFOS' nye årsberetning og rensedata for renseanlæggene enkeltvis for 2018 kan downloades på her. 

Om BIOFOS

BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed. Vi renser vandet for 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet på vores tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen. Ressourcerne i spildevandet udnytter vi til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsynings-nettet. BIOFOS har desuden en aktiv skoletjeneste, hvor knap 14.000 skoleelever hvert år modtager undervisning i spildevand, miljø og bæredygtig energi.