HOFOR bruger gamle mursten.jpg
Direktører fra de fire nye samarbejdsparter er fra venstre Brian Ludvigsen, Wicotec Kirkebjerg, Bjarne Korshøj, HOFOR, David Søndergaard, DI-TEKNIK og Flemming Carlsen, NCC.

De gamle gule mursten vil blive brugt til bygning af HOFORs nye vandværk ved Søndersø.

Det er vaskede mursten fra det gamle byggeri, som nu skal benyttes til at bygge vandværket op igen. Det er et af de bæredygtighedstiltag, der er taget i projektet.

HOFORs næststørste vandværk ligger i Værløse. Vandværket ved Søndersø har leveret drikkevand til hovedstaden siden 1950'erne og har gennem nogle år været klar til en større modernisering. Da den skulle planlægges nærmere stod det klart, at det ville være nødvendigt at bygge et helt nyt værk.

HOFOR valgte samtidig at tilføje et blødgøringsanlæg, så en del af kalken bliver fjernet fra drikkevandet, ligesom det i fremtiden også vil være tilfældet på de øvrige af HOFORs vandværker.

Nu er hele projektet gennemarbejdet, der er modtaget gode tilbud på de kommende arbejder, og de tre entreprenører er klar til at gå i gang.
Mandag skrev HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, under på store kontrakter med NCC A/S, Wicotec Kirkebjerg A/S og DI-Teknik A/S. De tre entreprenører er nu klar til opgaven med at modernisere og bygge et af Danmarks største vandværker op igen - og under hele byggeriet skal vandværket fortsat levere rent drikkevand til en million kunder i hovedstadsområdet.

"Vi er meget glade for starten på det her samarbejde, som er utroligt vigtigt for HOFOR. Vi skal sørge for, at der kommer drikkevand af den bedste kvalitet ud af hanerne hos over en million kunder hver dag, så det er vigtigt for os, at hver enkelt entreprenør har styr på deres faglighed, men også kan arbejde sammen om at finde løsninger i det daglige", siger Bjarne Korshøj, teknisk direktør hos HOFOR.

Genbrugsguld og bæredygtige tanker

Gamle bygninger er blevet revet ned og kælderniveauet bygget op igen. Nu tager nye entreprenører over - dog er det NCC, som også stod for byggeriet af kælderen, der kommer til at stå for byggeriet af selve vandværket og de mange øvrige bygge- og anlægsarbejder. NCC glæder sig til at arbejdet, der kører frem til 2025, hvor vandværket står helt færdigt.

Tredje vandværk med blødgøring hos HOFOR

HOFOR har en plan om at blødgøre drikkevandet i hele forsyningsområdet. Kunderne i Brøndby får allerede blødere vand, og oplever markant færre problemer med tilkalkning af maskiner og besvær med at afkalke brusekabiner, viser en undersøgelse DTU har lavet for HOFOR. Der foregår i øjeblikket test og indkøring af et nyt blødgøringsanlæg på Værket ved Marbjerg, som forventes at kunne sende blødere vand ud i forsyningsnettet i løbet af 2020.

Det første, der sker på Værket ved Søndersø, er at bygge det nye vandværk, som skal rumme det nye anlæg til vandbehandling og blødgøring. Når anlægget er klar, kommer der en vigtig periode med test og indkøring af anlægget, som kommer til levere blødere vand til forbrugerne fra 2022. Selvom det nye værk er færdigt til den tid, skal HOFOR, deres rådgivere og de tre entreprenører stadig arbejde videre, da der foretages en delvis nedrivning og genopførelse af det eksisterende vandværk, som kommer til at rumme nye tankanlæg, hvorfor projektet først er helt afsluttet i 2025.

"I hele perioden skal både det gamle og det nye værk være i drift for sikre forsyningen til hovedstadsområdet, hvilket kræver masser af koordinering og stor kompetence i planlægning og udførelse. Vi har fra start gjort meget ud af at aktivere erfaring og viden i HOFOR og hos vores mange dygtige rådgivere, så entreprenørerne har det bedst mulige grundlag for at løse den komplicerede opgave. Den gode samarbejdsmodel for alle involverede på projektet vil vi også bruge på de to kommende vandværksprojekter, som HOFOR forventer at udbyde i løbet af 2020", forklarer projektleder hos HOFOR, Troels Lund.

Samarbejdspartnere samler erfaringer

"Det er et super spændende og meget komplekst projekt, hvor vi virkelig kan bringe vores brede kompetencer i spil på tværs af forretningen. Vi har arbejdet grundigt med projektet for at finde frem til de helt rigtige løsninger, og vi har gode, erfarne folk på opgaven", siger Flemming Carlsen, direktør i NCC Civil Engineering.

Wicotec Kirkebjerg skal stå for maskin- og procesanlægget - det vi bl.a. sige de mange rør, tanke, pumper og meget andet udstyr, som indbygges i det nye vandværk. Der sættes nye standarder for hygiejne og vandbehandling, herunder især blødgøring med den såkaldte pelletmetode, hvor det meste af kalken fjernes på vandværket.

"Det er med stolthed, at vi er blevet udvalgt til at udføre maskinentreprisen", udtaler afdelingsdirektør Henrik Jørgensen fra Wicotec Kirkebjerg, og fortsætter: "Vi har i det seneste års tid udført maskinentreprisen i forbindelse med blødgøringsanlægget på Værket ved Marbjerg, og der haft et forbilledligt samarbejde med HOFOR, og vi ser meget frem til at fortsætte dette samarbejde på Søndersø-projektet, og gerne på de øvrige projekter HOFOR har i støbeskeen".

Opgaven med at få alle maskiner og procesanlæg til at passe sammen på el-tavlerne, kommer DI-Teknik til at stå for. Ligesom de øvrige parter på opgaven, kommer de også til at arbejde på vandværket helt frem til 2025, hvor hele moderniseringen er færdig.

"DI-Teknik er glade og stolte over at HOFOR vælger os til at være en del af et så spændende og stort projekt, som vil og skal sikre fremtidens forsyning til København med vand af højeste kvalitet. Vi ser frem til projektet og samarbejdet", siger David Søndergaard, direktør hos DI-Teknik.

FAKTA

HOFOR er i gang med den største modernisering af vandværker i Danmark og har samlet et hold af de dygtigste folk på feltet i samarbejdet 'V3VV'. Dette samarbejde står for projektmodningen af tre store vandværksmoderniseringer på Værket ved Søndersø, Værket ved Thorsbro og Værket ved Gevninge.

HOFORs rådgivere på de tre vandværksmoderniseringer er:

  • COWI / PLH Arkitekter
  • NIRAS / Krüger
  • ØLLGAARD / Emcon / Rørbæk-Møller
  • Sweco 

Yderligere information

Kontakt Christina Otzen, HOFOR på 27952147, chot@hofor.dk