AquaD_SyddjursSpildev_samarbejdsaftale-8543.jpg
Jan Kjær Madsen og Bente Hedegaard skrev under på, at AquaDjurs og Syddjurs Spildevand skal være hinandens foretrukne samarbejdspartnere.

AquaDjurs og Syddjurs Spildevand arbejder nu mere sammen. Målet er, at vandselskaberne bliver dygtigere til gavn for både økonomi og miljø.

Hvordan kan vi indsamle og rense vores spildevand på Djursland bedst muligt, så vi får et renere miljø for pengene?
Det spørgsmål stiller selskaberne Syddjurs Spildevand og AquaDjurs sig dagligt. Nu går de sammen om at svare på det.

I mandags skrev de to formænd Jan Kjær Madsen (Syddjurs Spildevand) og Bente Hedegaard (AquaDjurs) under på en aftale, der formaliserer deres samarbejde. Og de gav hinanden hånden på, at de vil arbejde på at styrke de allerede tætte bånd. De bliver hinandens foretrukne samar-bejdspartnere.

Vil tage det bedste fra begge verdener

”Vi har et juridisk behov for at formalisere det fantastiske samarbejde, vi allerede har, men aftalen åbner også for nye muligheder. 2+2 skulle gerne give 5,” siger Jan Kjær Madsen, og Bente Hedegaard supplerer:
”Ved at tage det bedste fra begge selskaber, vil vi kunne styrke både miljøet og økonomien. Vi bliver mere robuste, hvis vi kan samle flere opgaver, hvor det giver mening.”

Fælles økonomichef er tiltrådt

I forvejen løser selskaberne en række opgaver på tværs af kommune-grænsen. Her er tre eksempler:

  • De opkræver forbrugsafgifter sammen
  • De planlagde forbrugervalget sidste år i fællesskab
  • Syddjurs Spildevand har i flere år fået renset en del af spildevandet på Fornæs Renseanlæg i Norddjurs.

Det seneste tiltag er at ansætte en ny fælles økonomichef. Han tiltrådte den 1. juni. Ved at slå stillingen op sammen lykkedes det at tiltrække en af de mest specialiserede medarbejdere på området. Og den slags eksempler kan man sagtens forestille sig flere af.

”Spildevand kræver specialistviden på mange felter, og der er kamp om at få de gode kompetencer. Med kontor i både Rønde og på Fornæs kan vi tilbyde mere fleksible rammer,” vurderer Bente Hedegaard.

”En større organisation og et positivt projekt, som det her, gør folk nysgerrige. Når vi er store nok, kan vi både tiltrække og fastholde de dygtige folk, vi har brug for,” tilføjer Jan Kjær Madsen.

Nye samarbejder på vej

Det betyder ikke, at der skal være færre medarbejdere. Tværtimod kan de to selskaber sammen være store nok til at kunne løfte opgaver, som man hidtil har skullet købe sig til. Noget af det næste, de vil se på, er videns-deling samt fælles indkøb og drift inden for bl.a. IT og GIS (de kort, som de bruger til at registrere kloakker og andre anlæg på).
Desuden vil de to selskaber undersøge, om det kan betale sig at føre mere spildevand fra syd mod nord til Fornæs Renseanlæg.

Jan Kjær Madsen og Bente Hedegaard gav hinanden hånden på, at AquaDjurs og Syddjurs Spildevand skal være hinandens foretrukne samarbejdspartnere. Ved samme lejlighed mødte medarbejderne fra de to selskaber hinanden.

”Vi forventer stadigt skærpede krav til spildevandsrensning, og vi har planer om at lukke nogle af de små anlæg i Syddjurs. Jo mindre rensningsanlæggene er, jo mindre er miljøkravene til udledning. Derfor giver det mening at udnytte pladsen på Fornæs Renseanlæg. Det har også andre perspektiver. Vi vil for eksempel gerne kunne udvinde fosfor fra spildevandet, men det kræver større mængder, end det vi hver især har nu,” siger Jan Kjær Madsen.

Andre temaer for det styrkede samarbejde er bl.a. bæredygtig drift og indkøb, samfundsansvar, klimatilpasning, digitalisering og kunderettede kampagner.

Fortroligt rum til videre udvikling

De to selskaber har planer om at danne et nyt fælles selskab, hvor bl.a. økonomichefen og et kundeteam kan være ansat. En egentlig fusion af de to selskaber er indtil videre ikke på tale.

”Men det er klart, at vi knytter os mere til hinanden og får en fortrolighed, der gør, at vi kan arbejde med alle mulige rationaler. I hvert fald forpligter vi både os selv og vores ledelser til løbende at overveje, hvad de næste naturlige samarbejdsfelter er,” siger Bente Hedegaard.

FAKTA:

• AquaDjurs og Syddjurs Spildevand er næsten lige store med henholdsvis ca. 38.000 og ca. 35.000 indbyggere i forsyningsområdet.
• AquaDjurs er ejet af Norddjurs Kommune. Syddjurs Spildevand er ejet af Syddjurs Kommune.
• Selskaberne indgår nu et tættere samarbejde, men fortsætter som selvstændige selskaber, ligesom taksterne fortsætter uændret.