Verdo_vand_iltning.jpg
Verdo har som supplement til den lovbestemte drikkevandskontrol frivilligt undersøgt drikkevandet for spor af 326 pesticider og nedbrydningsprodukter uden at finde noget. (Foto: Verdo).

Verdo går op i at levere rent og billigt drikkevand til forbrugerne. Derfor bliver drikkevandet testet meget mere grundigt, end loven foreskriver.

Den nyeste uafhængige analyse viser, at der ingen spor er af de i alt 326 pesticider og nedbrydningsprodukter, som Verdo på eget initiativ har fået testet drikkevandet for.

Tørstig? Så kan du roligt drikke en tår vand fra hanen. I hvert fald hvis du er én af de 50.000 borgere eller virksomheder, der modtager drikkevand fra en af Verdo’s 19 vandboringer i og omkring Randers.

Det er konklusionen i en helt ny vandkvalitetsanalyse foretaget af det uafhængige laboratorium Eurofins på vegne af Verdo. Eurofins fandt ingen spor af de 326 pesticider, som de var blevet bedt om at teste for, og det vækker glæde hos Verdo:

”Jeg synes, at det er en fantastisk nyhed,” udtaler Peter Nordahn, der er vandforsyningschef i Verdo.

Verdo tester for mange flere pesticider end de lovpligtige

Ifølge dansk lovgivning er alle vandforsyningsselskaber forpligtede til løbende at kontrollere deres vand for i alt 40 særlige pesticider og nedbrydningsprodukter – samt sikre, at det drikkevand, som forbrugerne modtager, overholder grænseværdierne for disse stoffer. Dette gør Verdo naturligvis også.

De 326 pesticider og nedbrydningsprodukter, som Verdo nu har kontrol-leret drikkevandet for, er derfor langt ud over, hvad man normalt kan forvente af en drikkevandsleverandør.

”Det er meget vigtigt for os, at drikkevandet er rent, og vi vil gerne hele tiden være på forkant. Hver gang vi hører om et nyt pesticid, analyserer vi straks for dette, når det er kommet på listen,” siger vandforsyningschefen.

Vandet er rent og billigt

Og vandet er ikke kun rent. Det er også noget af det billigste drikkevand i Danmark. Blandt Danmarks 60 største vandværker ligger Verdo på en sjetteplads, når det kommer til prisen på drikkevand. Se oversigt over de 60 største vandværkers takster her.

Verdo producerer årligt 2,5 mio. kubikmeter vand fra vandboringerne i og omkring Randers.

Læs mere

Se information om Eurofins test på www.eurofins.dk og her.

Yderligere information

Kontakt Nils Gottlieb Johansen, presseansvarlig i Verdo på tlf. 41 74 42 71 eller e-mail: nigo@verdo.com