Regnvandsbassin Bramming_besøgende_IMG_0038.jpg
Der var stort fremmøde, da Brammings nye sø med stisystem blev indviet den 21. juni.

I Bramming har DIN Forsyning netop lagt sidste hånd på et stort regnvandsbassin. Nu står en flot sø med stisystem, hvor man kan nyde en gåtur.

Omkring 500 mødte op og fejrede det nye grønne åndehul, da DIN Forsyning inviterede lokalområdet til indvielse d. 21. juni.

Den lokale borgerforening har løbende været involveret i processen og er kommet med flere konkrete ønsker. Det har resulteret i et regnvands-bassin, der nu står som en fin ny sø med tilhørende stisystem.

På indvielsesdagen var der lidt til hals og gane, og beboerne kunne samtidig høre om søen og funktionerne i et regnvands-reservoir. På dagen var der også åbnet op for en stor lokal pumpestation, så besøgende kunne få et indblik bag kullisen.

I forbindelse med indvielsen er DIN Forsyning og Bramming Ugeavis gået sammen om en konkurrence om at navngive søen. Der kom rigtig mange forslag, som nu kommer til afstemning i ugeavisen.

Fakta om bassinet

Opsamling fra ca. 100 hektar boligområder og veje. Permanent indeholder bassinet cirka 13.500 m3 vand. Maksimal kapacitet på ca. 39.000 m3.