Digitalisering_FOTO_BJARKE_ØRSTED_ CALL_COPENHAGEN_biofos.jpg
Foto: Bjarke Ørsted.

Der er store gevinster at hente ved at udvikle digitale løsninger, når det gælder håndtering af drikkevand, spildevand og nedbør. Nye digitale løsninger kan optimere vandsektorens drift med 10-20 procent i Region Hovedstaden, viser en kommende rapport fra CALL Copenhagen.

Ny Smart Water rapport

Rapporten ’Smart Water – Digitalisering i Vandsektoren’ er udarbejdet i et samarbejde mellem CALL Copenhagen, HOFOR, CLEAN, Københavns Kommune og Frederiksberg Forsyning. Rapporten er blevet til på baggrund af 25 interviews med interessenter i vandsektoren i Region Hovedstaden og er støttet af regionale erhvervsudviklingsmidler fra Region Hovedstaden.

7 vigtige indsatsområder

Digitale løsninger kan ifølge rapporten med fordel udvikles og tages i brug på disse syv områder:

  1. Planlægning og styring af vedligehold af ledningsnet

  2. Klimatilpasning: Styring af vandets vej gennem oplandet, prioritering på tværs af opland/løsningstyper, styring af vedligehold af LAR-løsninger, oplandsmodeller til planlægning af styring og styringsteknologi

  3. Varsling af skybrud

  4. Vandkvalitet: Miljøfremmede stoffer i vejvand, sikkerhed i forbindelse med afstrømning på overfladen og realtidsmålinger af overløb

  5. Registrering af borgerhenvendelser om vandrelaterede problemer

  6. Nyttiggørelse af eksisterende måledata

  7. Data til optimal styring af drift af vejbrønde.

Konference samlede 100 nøglepersoner i branchen

Udkastet til rapporten blev præsenteret den 6. december 2018 på konferencen ’Smart Water – Digitalisering i Vandsektoren’ arrangeret af CALL Copenhagen. Her diskuterede flere end 100 nøglepersoner fra kommuner, forsyninger, virksomheder, myndigheder og videns-institutioner, hvilke udfordringer, potentialer og innovative samarbejds-muligheder de kunne få øje på i forbindelse med digitalisering i vand-sektoren.

Læs mere om Smart Water

Den endelige rapport “Smart Water – Digitalisering i Vandsektoren” kan snart downloades fra denne side: www.callcopenhagen.dk/smartwater/