Bestyrelsen Skanderborg Forsyning.JPG
Bestyrelsen for Skanderborg Forsyning.

Skanderborg Forsyning går ’all in’ på miljø og bæredygtighed.

På et møde den 5. marts 2019 har Skanderborg Forsynings bestyrelse besluttet at gå videre med centralisering af renseanlæggene i kommunen. Det er en strukturplan, der på sigt skal åbne for bedre økonomi, mere miljørigtige løsninger og bedre udnyttelse af det potentiale, der ligger i spildevandet.

Omfattende plan med stort potentiale

Det er en omfattende plan for den fremtidige struktur for renseanlæg, som bestyrelsen nu har vedtaget at gå videre med. Og der er stadigt meget arbejde at gøre og mange erfaringer andre steder fra, som man kan lære af. Derfor vedtog bestyrelsen også at følge udviklingen af planerne nøje og løbende tage beslutninger om retningen.

”Med bestyrelsens beslutning kan Forsyningen nu gå videre med de planer, der skal sikre en mere miljøvenlig spildevandsbehandling for hele kommunen og udnytte mulighederne for energiproduktion. Vi er nu på vej mod et styrket bidrag til forbrugerne, naturværdierne i Skanderborg og kommunens ambitioner om et markant bidrag til FN’s verdensmål. Det er en fremtidssikring af bæredygtig spildevandsbehandling i Skanderborg i samspil med kommunens guldæg AquaGlobe”, udtaler bestyrelses-formand Martin Frausing Poulsen.

Spildevand er en ressource

På verdensplan udledes 80% af spildevandet uden at være blevet renset. Det er trist for naturen, men det er også spild af værdifulde ressourcer, som vi kommer til at mangle i fremtiden. Et eksempel er slam, der koster meget at transportere og deponere. Men slam kan tørres og forkulles – og så kan det bruges i processen igen som aktivt kul. Et andet eksempel er energiproduktion gennem biogas fra spildevandet. Skanderborg Forsyning har ikke lagt sig fast på, hvilke ressourcer og teknologier, der skal anvendes – det vil de videre analyser pege mere på. Men der arbejdes med et mantra ’at gøre spildevand til en værdifuld ressource’, så alle dele af spildevandet udnyttes bedst muligt.

Med AquaGlobe partnerskabet står Skanderborg Forsyning rigtig godt i forhold til at nå sine strategiske ambitioner om at udnytte den nyeste teknologi til at spare på energien og reducere CO2, at rense det udledte spildevand endnu bedre til gavn for miljøet og genanvende de ressourcer, der er i spildevandet generelt. Det er teknologier og løsninger, der kræver en kritisk masse af spildevand, og den får Skanderborg Forsyning ved at samle renseprocessen i højere grad. Ved at inddrage AquaGlobe partnerne aktivt kan Skanderborg Forsyning dermed understøtte det lokale erhvervsliv og bidrage til Skanderborg Kommunes strategi for bæredygtighed og FN’s verdensmål.

Kontakt

• Martin Frausing Poulsen, bestyrelsesformand i Skanderborg Forsyning, på tlf. 5071 4908 eller mail: martin.poulsen@skanderborg.dk
• Jens F. Bastrup, direktør i Skanderborg Forsyning, på tlf. 2938 2844 eller mail: jfb@skanderborgforsying.dk