AquaGlobe - Fotograf Per Bille -20181119-1397.jpg

Der bliver kortere fra København til Skanderborg.

Med champagneglas og insekt-snacks i hånden satte partnerne bag AquaGlobe retning for 2019 og årene derefter på et nytårstaffel den 10. januar. Der var besøg af Helle Katrine Andersen fra DANVA, der talte om mulighederne i vandvision 2025 og verdenskongressen for vand, der afholdes i Danmark i 2020. Og Peter Steen Mikkelsen fra Water DTU åbnede for et tættere samarbejde med AquaGlobe om at bringe studerende tættere på virkeligheden og virksomhederne og samtidigt gøre Skanderborg attraktiv at arbejde i.

Muligt samarbejde mellem Water DTU og AquaGlobe

Peter Steen Mikkelsen fremhævede, at Water DTU skal åbne for viden udefra og lave forskning, der kan anvendes i virkeligheden. DTU har 11.000 studerende, og det kunne være spændende med en tilknytning til AquaGlobe. Det kunne bane vejen for arbejdskraft til Østjylland. 

”Fra Water DTU kan vi se store muligheder i et samarbejde med AquaGlobe. Vi supplerer hinanden rigtig godt, og sammen kan vi gøre afstanden mellem Skanderborg og København endnu mindre. Mange af de store vandteknologiske virksomheder ligger i Østjylland, og med Aqua-Globe kommer forsyningen helt indover. Det er meget værdifuldt for vores studerende i deres projekter og den forskning, der kan blive til nye løsninger og virksomheder,” sagde Peter Steen Mikkelsen.

Vandsektorens udvikling og muligheder

Jens F. Bastrup, direktør i Skanderborg Forsyning, sagde blandt andet:
”Vi tror på, at vi løfter bedst i flok og at vi sammen kan tage teten og vise vejen for branchen”.

Udvikling af branchen og vejen frem var et spor, som Helle Katrine Andersen fra DANVA og bestyrelsesmedlem i International Water Association tog op. Hun var inviteret til at tale om Vandvision 2025 og arbejdet frem mod verdenskongressen i 2020 samt AquaGlobes rolle i forhold til deltagelse på kongressen og som vært for besøg fra hele verden.

Og der er mange måder at være med og tiltrække besøgende til Skanderborg i 2020. Der bliver arbejdet på såkaldte ’Technical tours’, der skal skrives abstracts, som kan omformes til præsentationer, og der skal etableres demonstrationsanlæg for den teknologi, som de lokale virksom-heder ønsker at sælge til udlandet. Det arbejde er allerede i gang.

Yderligere information

Vedr. AquaGlobes aktiviteter: Kontakt Jens F. Bastrup, direktør i Skanderborg Forsyning, på tlf. 2938 2844 eller mail: jfb@skanderborgforsyning.dk
Vedr. IWA2020 kongressen: Kontakt kongrespræsident Anders Bækgaard på tlf. 4027 7500, mail: ab@danva.dk eller formanden for IWA Danmark Helle Katrine Andersen på tlf. 3027 5042,m mail: hka@danva.dk

Helle Katrine Andersen og Anders Bækgaard kører parløb frem mod IWA kongressen i København i 2020.