DSC00675.JPG
Elever fra 5. årgang på Stensballeskolen på besøg ved Vandhuset på Alrøvej i Horsens.

De forskellige lugte på centralrenseanlægget i Horsens var omdrejningspunkt for dagens besøg. Men også at spildevandet rummer masser af energi og ender med at blive næsten helt rent, når det har været gennem den store renseproces. Besøget var en del af temaugerne RENE Uger, som er et tilbud til alle 5. klasser i Horsens Kommune, hvor de har fokus på affald og miljø.

"Det lugter næsten ikke", er den første kommentar, da elever fra 5. årgang på Stensballeskolen på flot lige række ankommer på deres cykler til Vandhuset på Alrøvej. 11-årige Emma Andersen virker næsten skuffet, så ingen tvivl om at de af lærerne er blevet godt forberedt på lugten.

Lugten er også forskellig fra dag til dag og afhænger af mange faktorer, blandt andet spildevandets sammensætning den pågældende dag, mængden af regnvand og vindretningen. Men da først eleverne er inde på selve renseanlægget, er de ikke mere i tvivl om, hvad der behandles her. Ret hurtig bliver trøjen hevet op over næsen, men ligeså hurtigt begynder de forskellige tricks til at overleve lugten at udveksles. De fleste kommer frem til ikke at holde sig for næsen, da man så vænner sig til lugten.

Rundvisningen blev ledet af miljøtekniker Pernille Rodenberg, der med et drilsk smil lover, at de får rigtig god tid ved indløbet, som lugter ekstra godt. De mekaniske riste, som frasorterer de fleste faste partikler, såsom vatpinde, kondomer, tamponer, gebisser, hygiejnebind, og hvad der ellers smides i toilettet, må hun dog skuffe dem med, at de ikke får at se. Men forestillingen om alt det der puttes i toilettet, forarger de unge mennesker. Det kunne de i hvert fald aldrig finde på. Og slet ikke vatpinde, vat og engangsklude, da Pernille viser et billede af, hvor stor skade dette har gjort på en pumpe. Pernille pointerer, at det er en meget dyr skraldespand, når toilettet ikke kun bruges til lort, pis og papir.

Foruden lugten fyldte forskellige klimaspørgsmål rundturen. Selvom lærer Karsten Sørensen fortalte, at de først efter deres besøg for alvor skulle arbejde med emnet, var børnene klædt godt på. For der var mange spørgsmål om muligheder for genanvendelse, skorstensrøg, grundvand og om ænderne, der svømmede rundt i tankene, ikke forurenede spildevandet endnu mere.

Til ”andespørgsmålet” svarede Pernille, at ænderne jo også svømmer i fjorden, og at det ikke er de bakterier, som har første prioritet at få fjernet fra spildevandet. Derimod skal især fosfor og kvælstof fjernes fra spildevandet, da de i for store mængder skaber ubalance i det økologiske kredsløb i havet, hvor det rensede spildevandet i sidste ende ledes ud.

Efter endt rundvisning havde eleverne fra 5. klasse fået et indblik i, hvordan spildevandet hos Samn Forsyning bliver forvandlet fra affald til masser af energi. Anlæggene på Alrøvej udvinder nemlig både biogas, gødning, elektricitet og varme af horsensianernes spildevand – endda så meget at Samn Forsyning langt hen af vejen er selvforsynende med energi.

Samn Forsyning sætter stor pris på muligheden for at præsentere en spændende arbejdsplads for nysgerrige gæster.

"Mange ved ikke, hvor meget vi reelt bidrager til et bedre miljø – både ved at rense spildevand og ved at producere billig energi. Derfor er vi meget glade for disse skole-rundvisninger", afslutter rundviser Pernille Rodenberg.

Blandt de mange tal, eleverne blev præsenteret for, var blandt andet, at renseanlægget hver dag modtager cirka 27.000 m3 spildevand, som efter endt rensning ledes ud i Bygholm Å.

RENE Uger arrangeres i et samarbejde mellem Samn Forsyning, Skoletjenesten hos Horsens Kommune samt Teknik & Miljø. Blandt de øvrige aktiviteter er indsamling af affald, besøg af en skraldebil samt rundvisning på genbrugspladsen. Temaugerne slutter i uge 41.