EU flag og EU bygning Bruxelles COLOURBOX4563101.jpg

Mere overvågning af vandkvaliteten og bedre håndhævelse af eksisterende EU-regler for drikkevand og spildevand. Det står højt på dagsordenen hos størstedelen af de nyvalgte danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

Vand kender ingen grænser, og EU spiller en afgørende rolle i forhold til at sikre, at der nu og i fremtiden er tilstrækkeligt rent drikkevand og ordentlig håndtering af spildevand. I august sætter vandsektorens branchemagasin, DANSKVAND, derfor fokus på EU’s betydning for vandet og har i den forbindelse spurgt de nyvalgte danske medlemmer af Europa-Parlamentet, hvordan de vil sætte fokus på vand.

10 politikere valgte at stille op til interview, og på tværs af partierne viser deres svar, at der er et stort ønske om øget kontrol med de eksisterende EU-regler og bedre overvågning af vandkvaliteten. Desuden varsler flere af de nyvalgte EU-parlamentarikere forbud, der skal modvirke rester af Roundup og andre sprøjtegifte i drikkevandet.

”Hvad enten, vi taler om grænseværdier i grundvandet eller vandmiljøets økologiske tilstand, så er det regler, vi på demokratisk vis har taget en fælles beslutning om i det europæiske fællesskab. Direktiverne binder os sammen. De hjælper os til at navigere mod et fælles mål, så livet bliver bedre for alle i Europa i fremtiden, så vi kan beskytte vores ressourcer og begrænse både den lokale og grænseoverskridende forurening,” lyder det fra Carl-Emil Larsen, direktør for vandsektorens brancheorganisation DANVA.

Vand er i fokus de kommende år

EU’s formelle kompetence i forhold til drikkevand og spildevand er fastlagt i det fælles europæiske vandrammedirektiv fra 2000. Vandrammedirektivets formål er at beskytte vandressourcerne og forhindre forurening, og direktivet indeholder en række miljømål, som medlemslandene skal nå senest i 2027.
De kommende fem år skal de nyvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet tage stilling til flere vigtige direktiver, som skal sikre vandkvaliteten for de 510 millioner borgere i Europa. Bl.a. er drikkevandsdirektivet, byspilde-vandsdirektivet, regulativer om genbrug af vand og EU’s fælles landbrugspolitik til forhandling de kommende år.

Til temaet om EU’s betydning for vandet henvendte DANSKVAND sig til samtlige 14 nyvalgte danske europaparlamentarikere. Det var ikke muligt at få en kommentar fra Peter Kofod (Dansk Folkeparti), Søren Gade (Venstre), Asger Christensen (Venstre), Linea Søgaard-Lidell (Venstre) og Marianne Vind (Socialdemokratiet).

Læs mere

Læs hele temaet om EU’s betydning for vandet i det nye nummer af DANSKVAND.