Københavns havn COLOURBOX4951913.jpg

DANVA, Norsk Vann, Svenskt Vatten og FIWA præsenterede cases på International Water Week i Amsterdam.

Hvad betyder digitalisering og smart water for vand- og spildevandsselskaber? Hvordan kan vi arbejde med digitalisering, så det bidrager bedst muligt til at løse vandselskabernes kerneopgaver? Det er udgangspunktet for en booklet, som de fire brancheforeninger i Norden har udarbejdet med støtte fra Nordic Innovation, der er en finansieringsmekanisme under Nordisk Ministerråd.

Nordic Smart Water Solutions diskuterer potentialerne for vandselskaberne baseret på 8 cases fra Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Carl-Emil Larsen, direktør DANVA, præsenterede Nordic Smart Water Solutions på vegne af de fire direktører for de nordiske foreninger (FIWA, Norsk Vann og Svenskt Vatten). Fire cases blev præsenteret på en workshop den 5. november som led i Amsterdam International Water Week.

  • Skanderborg Forsyning bruger smarte teknologier til at reducere overløb og blive bedre til at prioritere indsatsen fremadrettet.
  • Bergen Kommune og vandforsyning har udviklet en datasø, som skal bruges til at gemme og forbedre anvendelsen af data fra hele byen til gavn for fjord og folk.
  • Tampere Water har forbedret deres vandforsyning baseret på et smart system med real-time management af data, som derudover er gjort tilgængelig for forbrugerne gennem en web-applikation.
  • I Göteborg og det sydlige Sverige arbejder forsyningerne med virksomheder for at forbedre klimatilpasning gennem anvendelse af radarsystemer til at styrke realtidskontrol og forebyggelse af oversvømmelse.

Fælles erfaringer fra de nordiske cases er:

  • Vi har allerede store mængder data i den nordiske vandforsyning. Smarte teknologier skal bidrage til bedre forvaltning og anvendelse af disse data.
  • Smarte løsninger kan bidrage til vores bundlinje f.eks. bedre miljø og øget effektivitet.
  • Smarte løsninger kan medvirke til at bryde siloer ned i sektoren og til nye områder som f.eks. affald og energi.
  • Smarte løsninger forbedrer vores muligheder for at planlægge langsigtet.
  • Der er behov for mere samarbejde og mere holistiske løsninger i sektoren. Smarte løsninger afhænger af det – og kan bidrage afgørende til det. 

Kala Vairavamoorthy, Executive Director, IWA, præsenterede IWAs program Digital Water og diskuterede, hvordan smarte løsninger kan indgå i et Digital Water Ecosystem, som er et af elementerne i IWAs program. Han så også frem mod IWA2020 i København, hvor de nordiske løsninger kan indgå i aktiviteter omkring Smart Water.

Tak til #Nordic Innovation for støtte til dette arbejde.

Det mener direktørerne

DANVAs direktør Carl-Emil Larsen mener: "In Denmark we are working towards a climate neutral water sector. Linking energy and water efficient solutions, getting more information about where and how we use energy, and can save energy, is an important step in that direction. A smarter water sector will guide our work towards climate neutrality."

Svenskt Vattens direktør Pär Dalhielm mener: "In the water sector we are facing recruitment challenges as in many others sectors. Smarter technologies and more data-based solutions will increase efficiency and improve customer satisfaction. And, if we are working smarter, it will help us attract young engineers to the sector and use their talents in better ways."

Norsk Vanns direktør Thomas Breen mener: "We are facing a challenging future, influenced by accelerating climate change, increased population in urban areas and aging water infrastructure. To meet this, the water sector will have to continously focus on renewal of pipe systems and to seek innovative methods for monitoring and analysing water healthiness as well as methods for planning and implementation."

FIWA's direktør Osmo Seppälä mener: "Finding solutions for the challenges we are facing in the urban water sector demands that we work across sectors and cooperate more intensely with new partners. I am sure that using our knowledge, the data we have and will get, in smarter ways, will make us work more wisely together."

Læs mere

De 8 cases fra Norden er præsenteret i en booklet, som du kan downloade her. 

Yderligere information

Kontakt Miriam Feilberg på 2244 1452 eller mfe@danva.dk