Helsingfors og grønt vand COLOURBOX24937245.jpg
Østersøen - her ved Helsinki - er grøn af eutrofiering. (Foto: Colourbox).

NORDIWA nordisk spildevandskonference samlede flere end 450 vandeksperter til konference i Helsinki den 23.-25. september.

Spildevandskonferencen var den 16. i rækken af nordiske NORDIWA konferencer, der bl.a. har til formål at bringe viden fra universitets- og forskningsverdenen ud at gøre gavn i praksis hos forsyningerne.
International Water Association arbejder også for at bygge bro mellem de to verdener. Det fortalte IWA’s Global Events & Award Director Joao Grilo i sin åbningstale på konferencen.

”Vi skal også arbejde mere sammen med andre sektorer og se tingene i et helhedsperspektiv i stedet for at arbejde i siloer,” understregede Joao Grilo, der også gjorde opmærksom på IWA’s program om Water Wise Cities.

”De nordiske lande er blandt verdens bedste til at skabe ”Liveable Cities” som også er temaet for IWA World Water Congress & Exhibition næste år i København,” sagde Joao Grilo.

Han tilføjede, at der bliver et ”Digital Water Forum” på 2020 kongressen, og der lanceres en innovations-platform ligesom der skal udarbejdes en Copenhagen Declaration om Liveable Cities, og en IWA deklaration om verdensmålene. Der forventes 10.000 deltagere til kongressen, der kommer til at køre i 19 parallelle spor i Bella Centret. Frem til den 30. oktober er der Call for Content.

IWA's kongresdirektør Joao Grilo varmede op til kongressen i København næste år.

EU direktiver

Veronica Manfredi, der er direktør for Europa-Kommissionens Directorate General for Environment, gav et overblik over opfyldelsen af Vandramme-direktivet. Der er desværre stadig lang vej til målet. I Europa er det kun 40 % af overfladevandet, der har en god økologisk tilstand, og kun 74 % af grundvandet har en tilfredsstillende tilstand.

De største trusler mod vandet er forureningen med næringsstoffer og pesticider, men der er også dukket en række nye udfordringer op, herunder mikroplastic, medicinrester og klimaforandringerne.
I øjeblikket sker der en revision af drikkevandsdirektivet, hvor der fremover skal analyseres for 48 parametre og strammes op på materialer i kontakt med drikkevand. Desuden arbejdes med genbrug af vand og en opdatering af byspildevandsdirektivet. I mange lande er der stadig behov for store investeringer i spildevandsrensning. Til gengæld er europæiske firmaer verdensmestre i vandteknologi og kan virkelig gøre en forskel til forbedring af hele verdens vandmiljø.

Baltic Sea

Sekretariatschef Rüdiger Strempel fra organisationen HELCOM (Helsinki Commission) gav et overblik over tilstanden i Østersøen. Trods en målrettet indsats siden underskrivelse af Helsinki konventionen i 1974, er det stadig ikke lykkedes at opnå en god vandkvalitet i havet, der er omkranset af 9 lande med 85 mio. indbyggere. Der er meget lille vand-udskiftning i havet, og trods bedre rensning af spildevandet i de fleste lande, er der stadig en stor ophobning af næringsstoffer, der giver eutrofiering. 97 % af havet er påvirket af eutrofiering. Desuden er der problemer med miljøfremmede stoffer, medicinrester, plastic-affald, undervandslyd og biodiversitet ligesom klimaændringer er en udfordring. Læs mere på stateofthebalticsea.helcom.fi

Verdensmål

BIOFOS’ direktør John Buur Christiansensen fastslog i sin keynote speak, at ”Sustainable Development Goals is the strategy for Planet Earth”. I arbejdet med verdensmålene har BIOFOS gennemgået alle 169 delmål samt indikatorer.

“Det er vigtigt at gå dybt ind i FN’s materiale og herefter udvælge de mål, der giver mening i ens eget selskab. Målene skal indarbejdes i ens egen strategi, og der skal måles på fremdriften,” sagde han og fortalte, at BIOFOS har valgt at fokusere på mål under SDG 6, 7, 11 og 12. Et af de lokale mål er: ”We will sell more energy than we buy”.

I en session om verdensmålene fortalte Ivan Vølund om arbejdet i VandCenter Syd, der har valgt at arbejde med SDG 6, 7, 9, 12 og 14. (Se SDG oversigt nederst på siden).

DANVAs konsulent Miriam Feilberg viser donut-modellen, hvor målet er et skabe en sund og retfærdig verden, hvor mennesker får opfyldt deres behov inden for den grænse, der sættes af planetens ressourcer.

OM NORDIWA 2019

Den nordiske spildevandskonference satte hovedfokus på fire områder:

  • Sustainable wastewater treatment and challenge of micropollutants
  • Circular economy, resources recycling and recovery
  • Sewer systems – management, models and integrated approacheds
  • Adapting to the chancing climate and sustainable stormwater management solutions

Læs mere på konferencens hjemmeside: www.nordiwa.org

Der er et stort potentiale i at opsamle næringsstoffer fra urin og fækalier og omdanne det til gødning i fremtidens cirkulære økonomi.

Som et nyt tiltag var der i stedet for gaver til oplægsholderne købt CO2 kompensation.

FIWA's direktør Osmo Seppälä forklarer om CO2 kompensation for flyrejser og anden transport til kongressen.

Næste nordiske spildevandskonference holdes i Gøteborg i september 2021.

Yderligere information

Kontakt DANVAs repræsentant i programkomiteen, Helle Kayerød på telefon 2494 6360 eller e-mail hkr@danva.dk 

IWA2020 kongressen i København blev markedsført på en stand og af kongrespræsident Anders Bækgaard ved en tale under festmiddagen, hvor der også blev vist en film om København.