Deltagere og Lars og Keld_C0P1849.jpg
Til højre ses direktør Lars Schrøder sammen med næstformand for Aarhus Vands bestyrelse Keld Hvalsø.

Aarhus Vand har indviet Nordens største anlæg.

Mange mennesker brugte fredag eftermiddag på Marselisborg renseanlæg og deltog i Aarhus Vands event den 18. januar og var med til at fejre, at der er taget endnu et skridt i den grønne omstilling på vej mod en mere cirkulær økonomi. De fik både en god oplevelse, inspiration, ny faglig viden og mulighed for at netværke med kolleger fra branchen.  

Reaktorer_C0P1558.jpg
Anlægget fungerer ved at sende en sidestrøm af spildevand med høj fosfor- og kvælstofkoncentration igennnem reaktorer og tilsætte magnesiumsalt. Der udfældes et granulat, der efter tørring kan bruges som gødning.
_C0P1820.jpg

Direktør Lars Schrøder bød velkommen i teltet og fortalte, at Aarhus Vand gennem en årrække har arbejdet med at udvinde fosfor fra spildevand og var det første forsyningsselskab i Norden, som både producerer og sælger fosfor udvundet af spildevand. Det første anlæg kører på Åby renseanlæg, og det nye og større anlæg på Marselisborg renseanlæg er en videreudvikling, der har kapacitet til at producere op til 800 kg PhosphorCare gødning pr. dag.

Globalt perspektiv på genvinding af fosfor

Christian Kabbe_C0P1856.jpg

Teknologirådgiver og ekspert i bæredygtig behandling af spildevand og håndtering af næringsstoffer i en cirkulær økonomi Dr. Christian Kabbe, Isle Utilities, fortalte om hvilke trends, muligheder og løsninger der er nu og i fremtiden. Globalt set er der kun genvinding af fosfor i Europa, Japan og USA, så der er et stort potentiale i at få udbredt teknologien. Læs mere i oplægget her.

Claus Homann_C0P1873.jpg

Claus Homann, afdelingsleder for Produktion i Aarhus Vand fortalte om virksomhedens overordnede ressourcestrategi for fosfor og om rejsen fra det første anlæg til fremtidens lærende ressource-anlæg, Aarhus ReWater.

”Det er jo dejligt, når et problem kan blive til en løsning. Vi havde store problemer med udfældning af ”nyresten” i rør og pumper, men sammen med gode samarbejdspartnere fandt vi i fællesskab frem til en løsning på problemet, og nu producerer vi et vigtigt gødningsprodukt,” fortalte og han og glæder sig til processen frem mod et nyt og endnu mere moderne renseanlæg på havnen i Aarhus.

Fosfor i haand_C0P1702.jpg
Per taler til deltagerne_C0P1902.jpg

Direktør for Suez Danmark Per Krøyer Kristensen er stolt over, at systemet er opfundet i Danmark, og han fortalte om de trends, hans virksomhed ser i fosforudvinding fra spildevand og om det globale salgs-potentiale for den dansk udviklede Phosphogreen-løsning.

Åbningsceremoni

Keld Hvalsoe klipper snoren_C0P1923.jpg

Næstformand i Aarhus Vands bestyrelse og medlem af Aarhus Byråd, Keld Hvalsø, klippede snoren til anlægget og understregede, at genbrug kan vi ikke få for meget af.

Overflade reaktorer_C0P1570.jpg
Reaktorerne set fra oven.
Peter Balslev taler_C0P1932.jpg

Projektleder Peter Balslev forklarede de tekniske detaljer i anlægget, og flere medarbejdere fra Aarhus Vand var til stede for at vise rundt og svare på spørgsmål.

_C0P0035.jpg

FAKTA

I et partnerskab mellem Aarhus Vand, Herning Vand, Grundfos, Norconsult og Videncentret for Landbrug (SEGES) er det lykkedes at gøre fosfor i spildevand til en gødningsressource i stedet for et affaldsprodukt. I partnerskabet er der udviklet et koncept, hvor fosfor i spildevandet genvindes og sælges som gødning af høj kvalitet under navnet ”PhosphorCare”. Aarhus Vand har senere indgået en aftale om et innovationspartnerskab, hvor der er sket en videreudvikling af konceptet sammen med Suez Denmark A/S og det danske firma Stjernholm A/S.

_C0P0101.jpg

Samarbejde med værdi

Der er fordele for både økonomi, miljø og mennesker ved at genvinde fosfor. Stjernholm oplister disse fordele i den folder, der blev uddelt i Aarhus:
Økonomi:

  • Minimer omkostninger til rensning og udskiftning af rør, pumper og vekslere
  • Spar omkostninger til mandetimer
  • Spar energi – undgå reduktion af ydelse på rør og pumper
  • Tilbagebetalingstid på 4-7 år – afhængig af prisen på ren fosfor
  • 10 % reduktion i slam

Miljø:

  • Forbedret miljø ved at genvinde fosfor, som er en knap ressource
  • Mindsker CO2 udledning

CSR

  • Medarbejderne skal ikke bakse med rensning af struvit i rør og andre installationer
  • Arbejdsvenlig – bedre arbejdsforhold.
_C0P0086.jpg
Styring og overvågning af processen.
_C0P1971.jpg
Vand i reaktor_C0P1605.jpg